Ert behov - vårt uppdrag!

Vi hyr ut personal med hög kompetens och gedigen erfarenhet till privat och offentlig verksamhet. Vårt mål är att hjälpa er att lösa ert specifika behov och vi skräddarsyr passande lösningar. Vi hyr ut och rekryterar utredare, behandlare, chefer och handledare inom främst socialtjänstens områden men även personal inom vård och omsorg samt skola.

Humanas bemanningsenhet står för:

  • Kvalitet
  • Kunskap
  • Erfarenhet
  • Effektivitet
  • Struktur

Med kort varsel hyr vi ut socionomer med erfarenhet av kvalificerade utredningar inom socialtjänstens samtliga arbetsområden. Vi kan hjälpa till när det gäller enstaka utredningar, tillfällig arbetsbelastning och sjukfrånvaro.

Skicka förfrågan om att hyra personal direkt, klicka här...

/Global/IoF/Humana%20Bemanning/BFA%20f%c3%a4rg%2010%20cm.jpg

www.tryggbemanning.se

Jag vill veta mer om humana | bemanning. Kontakta mig!

Du kan också kontakta oss på 070-164 73 69 eller info@humanabemanning.se.