Cornelia och Felicia

HVB Cornelia och Felicia vill ge varje ungdom bättre möjligheter att fungera i sin vardag. Vi arbetar med evidensbaserade metoder med utgångspunkt i beteende- och inlärningspsykologisk teori samt kunskap om neuropsykiatriska funktionshinder. All dokumentation görs utifrån BBIC.

De flickor som vi tar emot har ofta haft flera tidigare insatser och har haft svårigheter i skolan. Andra problemområden kan vara ångest, självskadebeteende, nedstämdhet, isolering, svårigheter med ilska eller impulskontroll, konfliktfyllda relationer samt olika former riskbeteenden. Vi tar inte emot flickor med ett omfattande och pågående droganvändande.

Behandlingen utgår från de konkreta målen i genomförandeplanen. De dagliga behandlingsinslagen syftar till aktivt förändringsarbete för varje elev. Målet är att skapa en struktur och behandling som ger en minskad stressnivå, ett mer fungerande liv och bättre psykisk hälsa för varje enskild flicka. Konsulterande läkare ansvarar för eventuell medicinsk behandling och gör regelbundna besök på verksamheten. Vi vill gärna ha ett nära samarbete med föräldrar och andra viktiga personer i nätverket.

Cornelia och Felicia består av två separata hus med vardera sex platser. Personaltäthet med minst fyra personal dagligen mellan 8-22.

Utifrån varje flickas genomförandeplan planeras veckovis aktiviteter och annan sysselsättning. Dagtid i veckorna går flickorna i skola, och de fritidsaktiviteter som erbjuds kan exempelvis vara fotboll, bågskytte, teater, simning, zumba, skrivarkurs och liknande.

Alla flickor erbjuds plats i den kommunala skolan, i en individanpassad studiemiljö. Verksamheten har även ett samarbete med Lanternan friskola som är specialiserade på ungdomar med behov av extra stöd och anpassning för att klara skolarbetet.

Utöver svenska talar vi även engelska.

Cornelia och Felicia

Bolag: Prompting
Kommun: Hedemora
Ålder: 13-20 år
Kön: Flickor
Antal platser: 12
Placeringsform: HVB
Verksamhetsansvarig
Placering och rådgivning

Placeringskoordinator:
Henrik Karlsson, 010-410 19 04, henrik.karlsson@humana.se

Du kan också ringa 0771-11 33 11 eller skicka förfrågan via formulär

Besök:
Cornelia: Angersteinsvägen 54, Vikmanshyttan
Telefon: 0225-59 72 72
Felicia
: Vintervägen 39, Vikmanshyttan
Telefon: 0225-300 95 

Fax: 0225-300 98


Certifikat ISO

Vårt ledningssystem är certifierat och
uppfyller kraven i ISO 9001:2015.

 • Enhetens sökkriterier

 • Problematik: ADD, ADHD, Anorexia, Aspergers syndrom, Autismspektrum, Bipolär sjukdom, Borderline, Damp, Fobier/ depressioner, Hedersrelaterat, Incest, Inlärningssvårigheter, Kost och vikt, Misshandel/ våldsövergrepp, Neuropsykiatrisk problematik, Posttraumatisk stress - PTSD, Psykisk problematik, Psykosocial problematik, Relationsproblem/ -störningar, Självskadebeteende, Skolproblematik, Sociala problem, Somatisk problematik, Spelmissbruk, Tourettes syndrom, Trauma, Tvångssyndrom - OCD, Ångesttillstånd, Ätstörningar, Övergreppsproblematik
 • Placeringsform: HVB
 • Metod och insats: ART, BBIC, KBT, Kognitiv psykoterapi, MI - motiverande samtal, Tydliggörande pedagogik, ADL
 • Lagrum och tillstånd: SoL 7 kap. 1 § p. 1 – Stödboende, HVB, LVU
 • Län: Dalarna
 • Ålder: Unga 13-17 år, Unga vuxna 18-20 år
 • Kön: Enbart flickor/ kvinnor
 • Bolag: Prompting
 • Ålderskategori: Barn eller ungdom
 • Certifierat ledningssystem: ISO 9001:2015
 • Region: Hela Svealand, Västra Svealand