Cureum

Vi är ett fristående team som verkar inom området psykiatri och neuropsykiatri.

Våra främsta arbetsuppgifter är att utreda, utbilda, handleda och behandla människor som vi kommer i kontakt med. Vår bas utgörs av fullskaliga psykiatriska och neuropsykiatriska utredningar, inklusive ev trauma (PTSD), missbruk, personlighetsstörningar mm., ofta med efterföljande behandling om så önskas.

Vi anordnar utbildningar inom området, såväl internt som externt, samt handleder personal.

Vi talar utöver svenska även engelska och teckenspråk.

Geografi och kommunikationer

Enheten är centralt belägen i Örebro, ca 250 m från tågstationen och ca 200 m från Örebro centrum

Utvärdering och uppföljning

Cureum har under våren 2015 tagit fram en ny kundenkät, för att se hur våra patienter/ kunder anser sig bli bemötta när de kommer i kontakt med vår personal.

Organisation och personal

Antal anställda: 6
varav chefer: 1
Kollektivavtal: Ja

Specialistkompetens:
Leg psykiatriker barn och unga och leg psykologer (KBT, DBT, ACT).

Handledning

Verksamhetschef handleds externt, psykologerna ordnar egen handledning utifrån önskemål. Sjuksköterskorna handleds i direkta ärenden av verksamhetschef samt MAS inom organisationen. Eventuellt kommer sjuksköterskorna få egen handledning externt.

Kvalitets- och miljöarbete

Cureum upprättar varje år en patientsäkerhetsberättelse. Vidare arbetar enheten med specifika, mätbara mål som följs upp tre gånger per år.

Cureum

Bolag: Cureum
Kommun: Örebro
Ålder: 7 år och uppåt
Kön: Flickor/ kvinnor och pojkar/ män
Antal platser: n/a
Placeringsform: Öppenvård
Verksamhetsansvarig
Placering och rådgivning

Stefan Stjernström, 019-15 77 69, stefan.stjernstrom@humana.se

Besök: Fabriksgatan 22, 4 tr, Örebro
Telefon: 019-603 35 91
Fax: 019-12 93 63

 • Enhetens sökkriterier

 • Problematik: ADD, ADHD, Alkoholmissbruk, Anorexia, Aspergers syndrom, Autismspektrum, Bipolär sjukdom, Blandmissbruk, Borderline, BPSD, Damp, Dubbeldiagnos, Fobier/ depressioner, Företagshälsovården/ Missbruk, Incest, Inlärningssvårigheter, Konvalescens, Kost och vikt, Kriminalitet, Läkemedelsmissbruk, Migrationsrelaterad stress, Misshandel/ våldsövergrepp, Narkotikamissbruk, Neuropsykiatrisk problematik, Personlighetsstörning, Posttraumatisk stress - PTSD, Psykisk problematik, Psykisk utvecklingsstörning, Psykoser, Psykosocial problematik, Relationsproblem/ -störningar, Schizofreni, Självskadebeteende, Skolproblematik, Sociala problem, Spelmissbruk, Tourettes syndrom, Trauma, Tvångssyndrom - OCD, Ångesttillstånd, Ätstörningar, Övergreppsproblematik
 • Ålder: Barn 0-12 år, Unga 13-17 år, Unga vuxna 18-20 år, Vuxna 21-65 år, Äldre 65 år och uppåt
 • Metod och insats: ACT, CRA, KBT, Kognitiv psykoterapi, MI - motiverande samtal
 • Lagrum och tillstånd: Plac enl HSL
 • Placeringsform: Öppenvård
 • Län: Örebro
 • Kön: Både flickor/ kvinnor och pojkar/ män
 • Målgrupp övrigt: Ensamkommande, Familjer, Föräldrar och barn, Gravida, Annat etniskt ursprung, Transsexualitet, Specialistpsykiatri
 • Bolag: Cureum
 • Ålderskategori: Barn eller ungdom, Vuxen
 • Region: Hela Svealand, Västra Svealand