Källtorp

Vi tar emot ungdomar med psykiatrisk och neuropsykiatrisk problematik, t.ex. Asperger, högfungerande autism, ADHD och borderline. Även ungdomar i angiven ålder och med angiven problematik som är föremål för vård enligt LVU. Flickor och pojkar med renodlad missbruksproblematik eller kriminalitet kan vi inte ta emot.

 

Vi jobbar med ett lösningsfokuserat förhållningssätt och har en humanistisk grundsyn. Vår vardag är miljöterapeutisk och vi har en stark tro på omgivning och nätverk, där det är viktigt att göra stöd och riskinventeringar. För att säkra vården och dess innehåll, jobbar vi med några utvalda evidensbaserade metoder. Allt ifrån ADAD som dessutom är vårt utvärderingsverktyg, och ett ypperligt instrument att inventera problem i en initial fas, till mer specifika verktyg som Förstärkt KBT, ART, rePULSE och andra kognitiva behandlingsmetoder.

 

Källtorps Behandlingshem ligger på landet med skog och hästgårdar alldeles inpå knuten. Huset ligger på en stor tomt med bärbuskar och fruktträd. Nära till badplatser och strövområden, bl.a. Tivedens Nationalpark. Närmaste samhälle är Hova där det finns affärer och bibliotek. Det är ca 3 mil till Mariestad där fritidsutbudet är något bredare.

 

 

Källtorp har tillgång till lägenheter med HVB-tillstånd. Vi har jour dygnet runt och är således alltid tillgängliga. Här kan man bo efter behandling, under utslussning eller under behandling.

Vi talar utöver svenska även engelska.

Källtorp

Bolag: Behandlingshemmet Källtorp
Kommun: Gullspång
Ålder: 14-19 år
Kön: Flickor och pojkar
Antal platser: 8 + 5
Placeringsform: HVB
Verksamhetsansvarig
Placering och rådgivning

Placeringskoordinator: 
Solmaz Esmailzadeh, 072-554 99 70, solmaz.esmailzadeh@humana.se

Du kan också ringa 0771-11 33 11 eller skicka förfrågan via formulär

Besök: Källtorp, Hova
Telefon: 0506-351 90
Fax: 0506-353 90


Certifikat ISO

Vårt ledningssystem är certifierat och
uppfyller kraven i ISO 9001:2015.

 • Enhetens sökkriterier

 • Problematik: ADHD, Aspergers syndrom, Autismspektrum, Borderline, Fobier/ depressioner, Neuropsykiatrisk problematik, Psykosocial problematik, Relationsproblem/ -störningar, Skolproblematik, Sociala problem, Tourettes syndrom, Tvångssyndrom - OCD, Ångesttillstånd, Övergreppsproblematik
 • Placeringsform: HVB, Utsluss
 • Metod och insats: ACT, ART, BBIC, DBT, KBT, MI - motiverande samtal
 • Lagrum och tillstånd: SoL 7 kap. 1 § p. 1 – Stödboende, HVB, LVU
 • Län: Västra Götaland
 • Ålder: Unga 13-17 år, Unga vuxna 18-20 år
 • Kön: Både flickor/ kvinnor och pojkar/ män
 • Bolag: Behandlingshemmet Källtorp
 • Ålderskategori: Barn eller ungdom
 • Certifierat ledningssystem: ISO 9001:2015
 • Region: Hela Götaland, Västra Götaland