Oasen

En helhetssyn på människan präglar vårt arbete. För varje barn och ungdom gör vi en individuell genomförandeplan. Utrednings- och behandlingsarbetet utformas utifrån individens behov.

Vårt arbete planeras och genomförs i team med socionomer, sjuksköterskor, läkare med specialistkompetens i psykiatri, psykologer, pedagoger, metodutvecklare och behandlingspersonal.

Lågaffektivt bemötande och ADL är grundläggande i vårt arbete. Alla utredningar och rapporter skrivs utifrån BBIC-struktur.

Förutom utredningssamtal, terapeutiska samtal, observationer, miljöterapi kan andra metoder och förhållningssätt vara:

 • MI (motiverande samtal) - en förändringsinriktad, klientcentrerad samtalsmetodik.
 • ART - sociala färdigheter, ilskekontroll samt moralisk utveckling och mognad.
 • PEACE4kids - Vidareutveckling av ART för barn i skolmiljö.
 • Prepare - Vidareutvecklingar av ART.
 • Teckenekonomi - Prosocialt beteende uppmuntras med tecken eller poäng.
 • ICDP - Vägledande samspel om mötet mellan barn och vuxna.

Kompletta utrednings- och behandlingsteam bestående av läkare med specialistkompetens i psykiatri, sjuksköterskor, psykologer, pedagoger, socionomer och behandlingspersonal.

•Vi har en egen skola och bedriver skolundervisning med grundskola, grundsärskola och förskoleklass. Samtliga med tillstånd från skolverket.

Utöver svenska talar vi även engelska, tyska, bosniska och arabiska. Tolk kan ordnas vid behov.

Oasen

Bolag: Oasen HVB och Skola
Kommun: Aneby
Ålder: 7-16 år
Kön: Flickor och pojkar
Antal platser: 24
Placeringsform: HVB och Skola
Verksamhetsansvarig
Placering och rådgivning

Placeringskoordinator:
Christina "Kicki" Eriksson, 010-410 19 03, christina.eriksson@humana.se

Du kan också ringa 0771-11 33 11 eller skicka förfrågan via formulär

Besök: Gården Karlsborg, Gunnarstorp, Aneby
Telefon: 0380-472 00
Fax: 0380-418 11

Kör du efter GPS?
WGS84 DD (LAT, LONG)
57.85510, 14.76936
WGS84 DMS (LAT, LONG)
N 57° 51' 18.35", E 14° 46' 9.69"
WGS84 DDM (LAT, LONG)
N 57° 51.3058', E 14° 46.1615'


Certifikat ISO

Vårt ledningssystem är certifierat och
uppfyller kraven i ISO 9001:2015 • Enhetens sökkriterier

 • Problematik: ADHD, Autismspektrum, Fobier/ depressioner, Fysiska funktionshinder, Incest, Inlärningssvårigheter, Neuropsykiatrisk problematik, Posttraumatisk stress - PTSD, Psykoser, Psykosocial problematik, Skolproblematik, Sociala problem, Tourettes syndrom, Tvångssyndrom - OCD, Ångesttillstånd, Övergreppsproblematik
 • Ålder: Barn 0-12 år, Unga 13-17 år
 • Placeringsform: HVB, Skola/ skolverksamhet, Akutplacering, Utredningsplacering
 • Metod och insats: ART, BBIC, KBT, Kognitiv psykoterapi, MI - motiverande samtal, ADL
 • Lagrum och tillstånd: SoL 7 kap. 1 § p. 1 – Stödboende, HVB, LVU, Tillstånd Skolverket
 • Län: Jönköping
 • Kön: Både flickor/ kvinnor och pojkar/ män
 • Bolag: Oasen HVB och Skola
 • Ålderskategori: Barn eller ungdom
 • Certifierat ledningssystem: Ja