Ständiga förbättringar

Ett kontinuerligt uppföljnings- och utvärderingsarbete sker i samverkan med uppdragsgivaren och andra intressenter kring våra klienter för att få en så optimal vårdtid som möjligt. Arbetet bedrivs i överensstämmelse med koncernens ledningssystem.

En viktig pusselbit i kvalitetsarbetet är synpunkter och förbättringsförslag som kommer från både personal, klienter, anhöriga och uppdragsgivare.

Här kan du lämna dina synpunkter.

Mer om kvalitetsarbetet inom Humana Individ och familj.

Kontakta oss
Sök jobb här