Behandlingshemmet Källtorp

Vi har lång erfarenhet av ungdomar med neuropsykiatrisk och psykiatrisk problematik, och har ett lösningsfokuserat förhållningssätt.

All personal är utbildad i förstärkt KBT. Vi har medlevarskap och jobbar utifrån salutogen forskning. Det är viktigt att se det friska och det som fungerar.

Vi identifierar vilka risk- och skyddsfaktorer som finns inom varje livsområde och börjar med att sätta upp realistiska mål tillsammans. Målet i detta skede är att tillsammans utarbeta en arbetsplan med konkreta målsättningar.

Tanken är att genom ett professionellt tänkande analysera och bearbeta de känslor som väcks i arbetet och aktivt deltaga i handledning för att öka samförstånd och kunskap i arbetsgruppen. Vi arbetar med en utåtriktad fritid utifrån vad samhället och föreningslivet har att erbjuda. Vi vill poängtera vikten av samarbete mellan uppdragsgivare-uppdragstagare och det nätverk som finns.

Här hittar du de enheter Källtorp ansvarar för...

Kontakta oss:

Behandlingshemmet Källtorp
Box 89
548 22 HOVA

Telefon: 0506-351 90
Fax: 0506-353 90

Placeringsförfrågan:
0771-11 33 11