Off.Clinic

Off.Clinic arbetar specialiserat med sexuella beteendeproblem och trauma/ PTSD och är också specialiserade på unga med självskadande sex.

Verksamheten är inriktad mot barn, ungdomar och unga vuxna i ålder 0-25 år samt deras nätverk.

Off.Clinic arbetar i öppenvård över hela Sverige och har mottagning i Kristianstad och Malmö. Hit kommer barn och ungdomar som uppvisar sexuella beteendeproblem, självskadande sex och/ eller trauma, och vi arbetar även med deras nätverk. Inom öppenvården har vi utbildningar och handledning för Socialtjänst, Barn- och ungdomspsykiatriska kliniker, SiS-institutioner, HVB-hem, skolor samt andra som möter unga med sexuella beteendeproblem och/ eller traumasymptom.

Behöver de unga en högre skyddsnivå finns slutenvård på Visslan som är beläget i norra Skåne. Behandlingshemmet tar emot pojkar och flickor i åldrarna 10-18 år som har sexuella beteendeproblem. Placeringsskälet ska vara det sexuella beteendet, inte annan utagerande problematik.

Ungdomar från hela landet kan komma akut eller planerat. De kan vara placerade för kortare eller längre tid. Placeringen kan gälla skydd, utredning och behandling. Ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder är välkomna och vi arbetar även med traumabehandling enligt Trama Fokuserad KBT och Prolonged Exposure.

Här hittar du de enheter Off.Clinic ansvarar för...

Kontakta oss:

Off.Clinic behandlingshem
Visslan, Villan, Bakfickan

Besöksadress: Grimsväg 12
283 95 Visseltofta

Tel: 0479-401 85
Fax: 0479-401 94

Föreståndare:
Erik Kandell
Tel: 0479-401 85
Mobil: 070-146 61 20
E-post: erik.kandell@humana.se

Vid placeringsförfrågningar kontakta Kristina Nygaard, se kontaktuppgifter nedan.

Biträdande föreståndare:
Nickie Björnsson
Mobil:070-279 27 70
E-post: nickie.bjornsson@humana.se

Biträdande föreståndare:
Patrik Nilsson
Mobil: 0708-60 56 28
E-post: patrik.nilsson@humana.se

Administrativ samordnare:
Sofia Solhammers
Tel: 0479-401 85
Mobil: 073-320 18 46
E-post: sofia.solhammers@humana.se

Terapeutansvarig:
Kristina Nygaard
Tel: 076-867 40 95
E-post: kristina.nygaard@humana.se

Terapeuter:
Gerd Angrén
Tel: 070-940 69 52
E-post: gerd@offclinic.se

Emma Moritz
Tel: 072-700 24 10
E-post: emma.moritz@humana.se

Rebecka Truedsson
Tel:078-867 41 79
E-post: rebecka.truedsson@humana.se

Köksansvarig: J
anette Carlsson
Tel: 076-623 78 49
E-post: janette.carlsson@humana.se

Off.Clinic öppenvård
Kristianstad
Verksamhetschef: Linda Eriksson
Tel: 073-419 92 96
E-post: l.eriksson@humana.se

Samtalsterapeut:
Anna Johnsson
Tel:070-940 75 12
E-post: anna.johnsson@humana.se

Besöksadress:
Off.Clinic Kristianstad
Christian den IV:s gata 1
291 32 Kristianstad

Malmö
Verksamhetschef:
Johan Nordahl
Tel: 073-030 63 82
E-post: johan.nordahl@humana.se

Besöksadress Malmö:
Barn och ungdomsmottagningen
Stora Nygatan 40
211 37 Malmö

Besöksadress Lund:
Kalkstensgatan 2
224 78 Lund

Placeringsförfrågan:
0771-11 33 11