Off.Clinic

Off.Clinic arbetar specialiserat med sexuella beteendeproblem och trauma/ PTSD och är också specialiserade på unga med självskadande sex.

Verksamheten är inriktad mot barn, ungdomar och unga vuxna i ålder 0-25 år samt deras nätverk. HVB hemmen kan ta emot ungdomar i åldrarna 10-19 år.

Off.Clinic arbetar i öppenvård över hela Sverige och har mottagning i Kristianstad och Malmö. Hit kommer barn och ungdomar som uppvisar sexuella beteendeproblem, självskadande sex och/ eller trauma, och vi arbetar även med deras nätverk. Inom öppenvården har vi utbildningar och handledning för Socialtjänst, Barn- och ungdomspsykiatriska kliniker, SiS-institutioner, HVB-hem, skolor samt andra som möter unga med sexuella beteendeproblem och/ eller traumasymptom.

Behöver de unga en högre skyddsnivå finns slutenvård på Visslan som är beläget i norra Skåne. Behandlingshemmet tar emot pojkar och flickor i åldrarna 10-18 år som har sexuella beteendeproblem. Placeringsskälet ska vara det sexuella beteendet, inte annan utagerande problematik.

Ungdomar från hela landet kan komma akut eller planerat. De kan vara placerade för kortare eller längre tid. Placeringen kan gälla skydd, utredning och behandling. Ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder är välkomna och vi arbetar även med traumabehandling enligt Trama Fokuserad KBT och Prolonged Exposure.

Här hittar du de enheter Off.Clinic ansvarar för...

Kontakta oss:

Off.Clinic behandlingshem
Visslan, Bakfickan och Veabacken

Besöksadress: Grimsväg 12
283 95 Visseltofta

Verksamhetschef
Annika Härd
Tel: 0479-401 85
Tel: 076-623 00 59
E-post: annika.hard@humana.se

Föreståndare
Erik Kandell
Tel: 0479-401 85
Mobil: 070-146 61 20
E-post: erik.kandell@humana.se


Placeringsförfrågan:
0771-11 33 11