Orana

Orana behandlingshem har arbetat i 30 år med utredning och behandling av ungdomar med svår psykiatrisk problematik.

På Orana arbetar personal med hög kompetens och med lång erfarenhet av komplicerad psykisk problematik såsom svåra ångeststörningar, sexuella övergrepp, självskadebeteende, suicidförsök samt neuropsykiatriska funktionshinder.

Orana var från början ett litet HVB för både pojkar och flickor men har under åren utvecklats och förändrats till att som idag ha två behandlingshem med totalt 22 behandlingsplatser samt sex utslussplatser för flickor i ålder 15-25 år. Vid misstänkt neuropsykiatrisk problematik utför vi på uppdrag av placerande myndighet en fullständig neuropsykiatrisk utredning.

Här hittar du de enheter Orana ansvarar för...

Kontakta oss:

Orana
Telefon: 044-32 50 83
Fax: 044-32 50 84

Annika Härd
Verksamhetschef
076-623 00 59
annika.hard@humana.se

Placeringsförfrågan:
0771-11 33 11

Orana Christianstad
Östra Storgatan 33
291 31 Kristianstad

Björn Söderqvist
Föreståndare
076-623 00 54
bjorn.soderqvist@humana.se

Orana Äsphult
Oravägen 197
298 94 Linderöd

Pernilla Ågren
tf Föreståndare
076-623 00 53
pernilla.agren@humana.se