Adventum

Med verksamhet i Dalarnas län, är Adventum en kvalificerad aktör som driver ett flertal HVB och en fristående grundskola. Träningslägenheter och utsluss ingår också i Adventums verksamhet.

Vi tar emot flickor och pojkar i åldrarna 9-21 som är i behov av utredning, bedömning, vård och behandling samt skolelever i behov av särskilt stöd.

Vi arbetar med mycket krävande ungdomar med komplex problematik, bland annat anknytningsproblematik, affektiv problematik (känslomässig instabilitet), psykosociala problem, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (ADHD, högfungerande autism (Asperger) och andra diagnoser inom autismspektrumet) samt ensamkommande flyktingbarn med psykiatrisk problematik (PTSD).

Vår psykiatriska specialistvård vänder sig till barn och ungdomar med svåra psykiatriska störningar.

Vi tar emot placeringar enligt SoL och LVU från hela landet.

Här hittar du de enheter Adventum ansvarar för...

Behandlingsinnehåll

Adventum har en egen utredningsverksamhet och tillsätter inför varje uppdrag ett specialanpassat team med mångsidig och bred kompetens. Ett utredningsuppdrag hos oss resulterar alltid i rekommendationer om fortsatta vård- och behandlingsinsatser.

Vi bedriver evidensbaserad vård med kontinuerligt läkarstöd där en strukturerad miljöterapi ingår - en terapi som pågår under dygnets alla vakna timmar i olika miljöer som i hemmet, i skolan och på fritiden.

Vid behov stärker vi upp det miljöterapeutiska vårdarbetet med:

  • psykiatrisk specialistvård
  • psykoterapi
  • dialektisk beteendeterapi (DBT)
  • kognitiv beteendeterapi (KBT)
  • familjeterapi
  • kris- och traumahantering


Lanternan är vår egen grundskola. Skolan är en stor och viktig del i alla barns liv. Med stor lärartäthet, behöriga lärare och ett medvetet special-pedagogiskt synsätt kan vi erbjuda eleverna individuellt anpassad skolgång.

Kontakta oss:

Adventum AB
Tunavägen 246
784 63 Borlänge

Växel 0243-21 77 30
Fax 0243-23 10 92
infoadventum@humana.se

Placeringsförfrågan:
0771-11 33 11

Marie Johansson
Biträdande regionchef
0243-21 77 39
marie.johansson2@humana.se

Carina Eriksson
Verksamhetskoordinator
0243-21 77 35
carina.eriksson@humana.se

Lanternan Skola
Nils Qvicker Persson
Rektor
0243-21 72 91
nils.qvickerpersson@humana.se