Humlans verksamheter

Humlan har ett antal verksamheter både i Gävle och Ockelbo. Vi arbetar med föräldrar och barn i åldrarna 0-16 år samt familjer som väntar barn. I Ockelbo har vi ett HVB som arbetar med behandling och/eller utredning och i Gävle har vi ett kvalificerat stödboende med behandlingsinsatser i öppenvård.

I Ockelbo har vi även förskolan Lilla Jag som kan ta emot barn från båda verksamheterna under placeringstiden. I verksamheten finns ett antal utslusslägenheter.

Vår huvudsakliga målgrupp är barn med sina föräldrar där föräldraförmågan sviktar på grund av olika svårigheter såsom exempelvis:

  • Anknytningsproblematik
  • Relationsproblematik
  • Medberoende- och drogproblematik
  • Neuropsykiatrisk problematik
  • Våldsutsatthet
  • Asylproblematik
  • Skyddsbehov

Vi har hela landet som upptagningsområde och tar emot placeringar enligt SoL och LVU. Vi tar även emot akutplaceringar.

Här hittar du de enheter Humlan ansvarar för...

Kontakta oss:

Humlans HVB
Humlevägen 18
816 30 Ockelbo

Telefon: 0297-57 19 40
Fax: 0297-57 19 41

Placeringsförfrågan:
0771-11 33 11

Pär Ramberg
Placeringskoordinator
0297-79 75 35
par.ramberg@humana.se

Föreståndare
Maher Khoury
0297-79 75 31
maher.khoury@humana.se

Petra Ferm
Enhetschef Humlan Gävle
0297-79 75 28
petra.ferm@humana.se