TFCO - Treatment Foster Care Oregon

TFCO (tidigare känt som MTFC) är ett manualbaserat beteendeträningsprogram som vänder sig till familjer med omfattande problem, där situationen är så pass allvarlig att en placering på SIS institution eller HVB är alternativet. TFCO kan också vara eftervård till placering på SIS eller HVB hem.

De familjehem som anlitas inom TFCO bytte i februari 2017 namn från Träningsfamilj till Behandlingsfamilj.


Målet med TFCO är att ungdomen ska kunna återförenas med antingen sin urpsrungsfamilj eller bo i ett familjehem/stödboende. Under en behandlingstid på 8-10 månader tränar ungdomen på positiva samspel och beteenden i ett specialutbildat hem, en behandlingsfamilj. Parallellt med att ungdomen tränar nya beteenden i en behandlingsfamilj samt med en ungdomsterapeut och färdighetstränare, tränas föräldrar på att kunna stötta sin ungdom i dessa nya beteende, t.ex. vad gäller konflikthantering och kommunikation, med hjälp av en familjeterapeut.

Familjens nya färdigheter tränas med hjälp av teamet under programmets gång genom väl planerade och utvärderade hemmaträningar. För att koordinera behandlingsupplägg och interventioner har teamet och behandlingsfamiljen en samordnare till hjälp. Samordnaren har ansvaret att individualisera ungdomen och föräldrarnas TFCO-program, så att det anpassas efter familjens behov. TFCO har sin teoretiska bas i social inlärningsteori.

 

Vill du läsa mer om TFCO programmets utveckling och namnbytet från MTFC till TFCO så kan du göra det här:

 
TFCO notice of name change
Rebranding summary sheet
TFCO programmets utveckling

TFCO Workshop

Välkomna till en dag för
alla TFCO-medarbetare
den 10 november.

Tid: 9.30-15.30
Plats: Kalkstensvägen 2, Lund
Pris: 150 kr per person
Lunch och fika ingår

Temat för dagen är:
Interventioner; att göra och öva egna rollspel utifrån specifika tema
 
Anmäl dig här...

Vill du veta mer om TFCO?

Metodgarant: Cissi Green

Övriga kontaktpersoner

Region Väst: Karin Törnkvist
Region Öst: Kristina Granlund
Region Mitt: Catharina Berg
Region Syd: Jennie Höglund
Region Norr: Carina Söderström
Region Sthlm: Matilda Gaudras
Region Gbg: Caroline Antehag