Oasen

Till Oasen kommer barn som haft det trassligt och svårt på olika sätt. Det kan handla om en skolgång som inte fungerat, samspelssvårigheter, riskfyllda och svårhanterliga beteenden och att barnet mår dåligt – ofta en blandning av dessa.

Orsaker kan vara att barnet har egna bekymmer som exempelvis en eller flera neuropsykiatriska diagnoser eller att barnet har vuxit upp i en miljö som inte matchat barnets behov av utvecklingsstöd, trygghet och känslomässig omsorg. Kring barnet finns det andra som är oroliga eller som inte mäktar med för tillfället.

Under tiden på Oasen erbjuds barnet en miljö med trygga vuxna som arbetar med att skapa relation med barnet samt ge verktyg att hantera känslor, reaktioner och relationer. Varje barn har en individuell planering som tillsammans med verksamhetens gemensamma rutiner skapar ett förutsägbart sammanhang.

Utrednings- och behandlingsarbetet utformas utifrån barnets individuella behov. Vi har lång erfarenhet av att utföra sociala utredningar, socionomer ansvarar för att dessa formas utifrån BBIC-struktur. Neuropsykiatriska utredningar genomförs av psykolog i nära samarbete med barnpsykiater. Hos oss finns möjlighet att göra riskbedömningar för barn och ungdomar kring risk för återfall i sexuella beteendeproblem, detta enligt ERASOR och AR-RSBP (0-12år)

Lågaffektivt bemötande och Tydliggörande Pedagogik är grundläggande förhållningssätt och verktyg. Andra metoder som erbjuds på Oasen är:

 • ART - sociala färdigheter, ilskekontroll samt moralisk utveckling och mognad.
 • PEACE4kids - Vidareutveckling av ART för yngre barn.
 • MI – motiverande samtal
 • SKÖLDIS - gruppbehandling för barn med sexuella riskbeteenden
 • Individuell övergreppspecifik behandling

Vi har en egen skola på samma område som boendet. Skolan bedriver skolundervisning med grundskola, grundsärskola och förskoleklass, samtliga med tillstånd från Skolverket.

Utöver svenska talas även engelska, tyska, bosniska och arabiska. Tolk kan ordnas vid behov.

Oasen

Bolag: Oasen HVB och Skola
Kommun: Aneby
Ålder: 7-16 år
Kön: Flickor och pojkar
Antal platser: 24
Placeringsform: HVB och Skola
Verksamhetsansvarig
Placering och rådgivning

Placeringskoordinator:
Christina "Kicki" Eriksson, 010-410 19 03, christina.eriksson@humana.se

Du kan också ringa 0771-11 33 11 eller skicka förfrågan via formulär

Besök: Gården Karlsborg, Gunnarstorp, Aneby
Telefon: 0380-472 00
Fax: 0380-418 11

 • Enhetens sökkriterier

 • Problematik: ADHD, Autismspektrum, Fobier/ depressioner, Fysiska funktionshinder, Incest, Inlärningssvårigheter, Neuropsykiatrisk problematik, Posttraumatisk stress - PTSD, Psykoser, Psykosocial problematik, Skolproblematik, Sociala problem, Tourettes syndrom, Tvångssyndrom - OCD, Ångesttillstånd, Övergreppsproblematik
 • Ålder: Barn 0-12 år, Unga 13-17 år
 • Placeringsform: HVB, Skola/ skolverksamhet, Akutplacering, Utredningsplacering
 • Metod och insats: ART, BBIC, KBT, Kognitiv psykoterapi, MI - motiverande samtal, ADL
 • Lagrum och tillstånd: SoL 7 kap. 1 § p. 1 – Stödboende, HVB, LVU, Tillstånd Skolverket
 • Län: Jönköping
 • Kön: Både flickor/ kvinnor och pojkar/ män
 • Bolag: Oasen HVB och Skola
 • Ålderskategori: Barn eller ungdom
 • Region: Hela Götaland, Östra Götaland