Styrelse

Per Båtelson

Per Båtelson

Ordförande
Per Båtelson är styrelseordförande för Humana sedan 2014 och var dessförinnan ledamot sedan 2008. Per är även ledamot av Oriolas styrelse i Finland och ordförande i IVBAR. Tidigare var Per styrelseledamot och medgrundare av Global Health Partner och dessförinnan koncernchef för Capio. Per har omfattande bransch och affärserfarenhet från internationella massa-, pappers-, kemi- och bioteknikföretag. Han har en civilingenjörsexamen i teknisk fysik från Chalmers tekniska högskola.

Helen Fasth Gillstedt

Helen Fasth Gillstedt

Ledamot
Helen Fasth Gillstedt är VD för Blong AB och även styrelseledamot i Samhall, AcadeMedia, Handelsbankens fonder, Svefa Holding och Sjölunda Gård. Hon är medlem i Rädda Barnen Sveriges Advisory Board. Helen har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Per Granath

Per Granath

Ledamot 
Per Granath var VD för Humana mellan 2006 och 2015. Dessförinnan var Per VD för börsnoterade bolaget Intellecta. Tidigare har Per arbetat bl a med finansiering på Handelsbanken i bolag inom Life Science och tjänstesektorerna. Per är civilingenjör i kemi från KTH och har läst ekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg.

Lloyd Perry

Lloyd Perry

Ledamot 
Lloyd Perry är partner på, och en av grundarna av, Argan Capital. Lloyd har i tidigare tjänster arbetat som rådgivare vid investeringar. Han har en MBA från The University of Chicago Graduate School of Business och en BA från Northwestern University.

Ulrika Östlund

Ulrika Östlund

Ledamot
Ulrika Östlund är tidigare VD och koncernchef för INOM-gruppen. Dessförinnan var hon delägare och VD i Rengsjö Vårdcenter och Neuropsyk Bollnäs AB. Ulrika är även styrelseledamot i och ägare till den enskilda firman Q-IT AB. Hon är systemvetare med kompletterande ekonomistudier vid Mittuniversitet i Östersund.

Monica Lingegård

Ledamot
Monica är tidigare VD för Samhall. Hon är även styrelseordförande i Swedish Space Corporation Group samt styrelsemedlem i Orio AB (tidigare Saab Parts AB), Svenskt Näringsliv och Almega. Monica är civilekonom från Stockholms Universitet. 


Kirsi Komi 

Ledamot
Kirsi är styrelseledamot i Metsä Board Oyj, Bittium Oyj, Finnvera Oyi, Martela Oyj och Citycon Oyj. Styrelseordförande i Docrates Cancer Center i Helsingfors och i Finlands Röda Korsets Blodtjänst. Även styrelseledamot i Directors' Institute Finland. Kirsi har en juristexamen, LL.M Master of Laws från Helsingfors Universitet. 

Utbildning:                                                           Civilekonom från Stockholms Universitet
Övriga uppdrag:                                                 VD för Samhall. Styrelseordförande i Swedish                                                                                    Space Corporation Group samt styrelsemedlem i                                                                                 Orio AB (tidigare Saab Parts AB), Svenskt                                                                                   Näringsliv och Almega.
Kontakta oss
Sök jobb här