Sala Salboheds Gruppboende

Tillsammans med skolan lägger vi värdegrunden för sociala färdigheter och socialt acceptabla beteenden.

Driftsform: Egen regi

Inriktning: Boende för unga i gymnasiesärskola (16-21 år)

Antal platser: 5 + 5 + 5

Specialkompetens: Ungdomar med tillstånd inom autismspektrum.

Målgrupp

Flickor och pojkar i gymnasieålder med lindrig till måttlig utvecklingsstörning, ofta kombinerad med andra former av beteenden som gör att de ha svårt att fungera i många situationer. Vanligt är även diagnoser inom autismspektrumet.

Verksamhetsinnehåll

Målet för ungdomen är ett självständigt liv och att fungera i sammanhang där ungdomen trivs och utvecklas. Vår uppgift är att ge ungdomen ett tryggt boende och möjligheter att utveckla praktiska- och sociala färdigheter. Vi lägger grunden för sociala färdigheter och utgår alltid från ungdomens förutsättningar och intressen.

Vårt arbete är att göra det dagliga livet i boendet så förutsägbart som möjligt. I boendet ingår omvårdnad, ADL samt kultur- och fritidsaktiviteter.

Vi använder oss av:

  • Visuella hjälpmedel som scheman/bildscheman och text.
  • Teckenspråk, sociala berättelser och seriesamtal
  • Tidshjälpmedel och datorer

Det finns en träningslägenhet knuten till verksamheten.

Fritid

Med en aktiv fritid vill vi ge våra ungdomar goda förutsättningar för delaktighet i samhället.

Vi stöttar ungdomen med att skapa och erbjuda olika fritidsaktiviteter.

En rolig fritid är viktig för att ungdomen skall få en bra balans i livet. Det är också en möjlighet att få kompisar utanför boendet/skolan och bygga nätverk inför vuxenlivet. Det är alltid trevligt att umgås med människor som delar det egna intresset.

Skola

Ungdomarna på Salboheds Gruppboende har möjlighet att gå på gymnasieutbildning på Salbohedsskolan eller annan gymnasiesärskola i vårt närområde.

Personalen på boendet stöttar ungdomen med läxor och i att uppnå målen enligt skolplanen. Boendet samarbetar med Salbohedsskolan och deltar på gemensamma möten.

Kontakt

Enhetschef

Josephine Rydén

Tel: 070-245 11 02

josephine.ryden@humana.se

Adress

Besök: Kopparbergsvägen 41, Salbohed