1. Start
  2. Äldreomsorg
  3. Aktiviteter på äldreboenden
""

Aktiviteter på äldreboenden

Aktiviteter är en viktig del av omsorgen då det skapar mening och syfte för de som bor på våra äldreboenden. Aktivitet och rörelse för äldre bidrar även till bättre hälsa.

Aktiviteter varje dag

På Humanas äldreboenden erbjuder vi aktiviteter för alla. Utbudet av aktiviteter baseras på de boendes önskemål. Varje dag är unik och fylls med aktiviteter såsom träning, sång, kör och promenader.

 

""

Individanpassade aktiviteter

Vi lägger stor vikt vid att anpassa aktiviteterna utifrån de äldre som bor på Humanas äldreboende, då alla har olika förutsättningar, önskningar och intressen.

Vid inflytt så frågar kontaktpersonen om vilka aktiviteter du vill göra, enskilt och i grupp, samt vad du finner meningsfullt. Utifrån dina svar, och dina medboendes svar, utformar aktivitetsansvariga olika aktiviteter.

Aktiviteter sker gruppvis i mindre och större grupper för att passa olika önskemål och behov. Rehabpersonal bistår med anpassning så att alla som vill ska kunna delta. Aktiviteter för större grupp kan vara till exempel musikcafé, bingo eller sittgympa.
Aktiviteter för mindre grupp kan vara till exempel studiecirkel i användande av läsplatta, baka eller spela sällskapsspel tillsammans. Individuella aktiviteter med kontaktmannen eller annan personal du känner väl kan vara till exempel att ta en promenad i närområdet, göra fint i din lägenhet eller sitta och samtala över en kopp kaffe.

Aktivitetsansvarig - en viktig roll

Alla våra äldreboenden har en eller två aktivitetsansvariga som ansvarar för att organisera aktiviteterna. Vanligtvis är personen i grunden utbildad arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast, då aktiviteter till stor del handlar om fysisk rörelse.

Fysioträning på ett äldreboende