Hem

Kontaktuppgifter

Hitta ett äldreboende nära dig

Humanas äldreboende finns från Trelleborg i söder till Gävle i norr.

Hur överklagar jag ett beslut om särskilt boende?

Vem ansvarar för att besluta om särskilt boende?
Det är kommunen där du bor som beslutar om bistånd enligt socialtjänstlagen, till vilket beslut om särskilt boende ingår. Du kan ansöka hos kommunen som prövar din ansökan och fattar beslut. Du har rätt att få ett skriftligt beslut.

Hur gör jag om jag inte är nöjd med kommunens beslut?
Om du tycker att kommunen har fattat fel beslut kan du överklaga det. Överklagandet skickar du till kommunen, som sänder det vidare till förvaltningsrätten. Överklagandet måste lämnas in till kommunen inom 3 veckor, räknat från det datum som du fick tillgång till beslutet. I beslutet du får från kommunen står det hur du ska göra för att överklaga och vilka handlingar du ska skicka med.

Ett överklagande bör innehålla följande delar:

  • vilket beslut du vill överklaga
  • varför du tycker att beslutet är fel
  • hur du tycker att beslutet ska ändras
  • ditt namn, personnummer, adress, telefonnummer (hem, mobil och arbete) och e-postadress så att domstolen kan nå dig.

Hur skriver jag överklagandet?
Det finns inga särskilda blanketter som måste används för ett överklagande. Börja med att läsa igenom beslutet noga. Om det finns faktauppgifter som inte stämmer bör du notera det. Tycker du att kommunens bedömning är felaktig ska du notera även det. Det är viktigt att du är konkret och att du hänvisar till förhållanden, intyg eller andra dokument som verifierar och styrker din bild av saken.

Överklagandet ska vara undertecknat av dig eller ditt ombud.

Bifoga de handlingar som styrker din talan.

  • bevis som du vill hänvisa till, och vad du vill styrka med dem.
  • annat som du vill att domstolen ska veta och ta hänsyn till.
  • om du har ett ombud kan du eller ombudet skicka med en fullmakt. Namn, adress och telefonnummer till ombudet ska också finnas med.

Vart ska överklagandet skickas?
Ditt överklagande ska skickas till kommunen som fattat beslutet. De kommer i sin tur skicka ditt överklagande vidare till förvaltningsrätten. När överklagandet kommit till förvaltningsrätten meddelar de dig via brev att överklagandet kommit in.

Hur hanteras överklagandet hos förvaltningsrätten?
Se mer om förvaltningsrättens hantering här: Försörjningsstöd och annat bistånd - Sveriges Domstolar

Går det att få hjälp med att överklaga?
Om du vill ha råd eller hjälp med att överklaga kan du vända dig till ett ombud, till exempel en advokat.

Kostar det något att överklaga?
Nej det kostar inget att överklaga ett beslut. Däremot om du väljer att anlita ett ombud till exempel en advokat så får du betala detta själv.