1. Du är här: Anhöriga

Som anhörig är du är alltid välkommen

Som anhörig kan du påverka hur du vill att kontakten med oss ska se ut. Vi strävar efter att vara tydliga i våra rutiner för att vårt arbetssätt ska kännas bra även för dig.

Vi eftersträvar ett gott samarbete med såväl kund som anhörig. Det är dock kunden som bestämmer i hur hög grad du som anhörig ska informeras och/eller göras delaktiga i beslut som rör kunden. Ofta är din hjälp och dina insikter ovärderliga för att vi ska kunna ge en riktigt bra service, inte minst vid demenssjukdom. Ge oss gärna återkoppling på sådant vi kan göra bättre.

Anhöriga är varmt välkomna på många av våra aktiviteter. Minst en gång per år organiserar vi anhörigträffar.

Om du har frågor eller funderingar eller vill besöka oss är du varmt välkommen att kontakta oss.

Kontaktuppgifter till våra olika äldreboende hittar du under Våra boenden.

Du kan även nå oss via vår växel 08-599 299 00 eller e-post info@humana.se