1. Start
  2. Äldreomsorg
  3. Demensboenden och demensavdelning
""

Demensboenden och demensavdelning

På Humanas demensboende och äldreboenden med demensavdelning får du individanpassad hjälp. Allt för att du ska vara och känna dig trygg. Välkommen att kontakta oss med frågor eller för en visning!

Vad innebär ett demensboende?

Ett demensboende är ett boende där det bara bor personer med en demensdiagnos. Den här typen av boenden finns eftersom personer med demens har särskilda behov.

Vad innebär en demensavdelning?

På de flesta äldreboenden finns det både omvårdnadsavdelningar och demensavdelningar. En demensavdelning är en del av ett boende som är särskilt utformade för personer med kognitiv svikt. Till exempel är inredningen, kompetensen och vardagen är anpassad för personer med demens.

När är det dags att flytta till ett äldreboende vid demens?

Det här är en individuell fråga. Ett riktmärke är när hemtjänsten och anhöriga inte längre räcker till. Generellt kan vi säga att det är bra att börja prata i god tid om demensboende/demensavdelning.

När en demenssjuk person flyttar in på ett demensboende och har fått smälta det hela blir det ofta en positiv förändring. Det finns stöd av personal som kan demens och bemöter på ett tryggt och empatiskt sätt.

På demensboende/demensavdelning får de boende en individanpassad vardag utifrån förmågor och behov. Det leder ofta till att personer med demens finner ett större lugn.

Vem har rätt till demensboende eller demensavdelning?

För att ha rätt till demensboende eller demensavdelning krävs två saker. Dels att det finns en demensdiagnos från en läkare, dels att biståndshandläggaren på kommunen bedömer att det behövs ett boende.

Demens är ett samlingsbegrepp för flera diagnoser. Många som drabbas av demens är äldre, men det finns även demensdiagnoser som uppstår tidigare i livet. Till exempel som följd av en stroke. I de här fallen kan det finnas plats inom äldrevården eller på andra typer av boenden med rätt stöd (efter beslut från biståndshandläggare).

Jag är tacksam över den fina omvårdnad mamma får. Jättegullig personal på detta boende.

Gun, dotter till boende som bor på Humana Åsengården, ett demensboende i Stockholm

Så söker du plats på demensboende eller demensavdelning

För att få plats på demensboende eller demensavdelning behöver du först beslut från kommunen. Om du inte har det, ring din kommun och be att få prata med en biståndshandläggare om plats på demensboende.

Du är varmt välkommen att komma på visning på Humanas äldreboenden. På visningen får du se de gemensamma utrymmena och lägenheterna samt träffa personer som jobbar på boendet och få en känsla för vardagen där. Du kan även gå på digital visning, exempelvis via Facetime. Har du önskemål om en annan app är det bara att fråga, så gör vi så gott vi kan. Vi kan också skicka bilder på boendet till dig.

Börja med att titta på Humanas olika äldreboenden nära dig. Våra boenden finns från Trelleborg i söder till Gävle i norr. På respektive boendes sida hittar du intresseanmälan, telefonnummer och mailadress. Kontakta oss på valfritt sätt så hör vi av oss för att hjälpa dig inom kort!

Vanliga frågor om demensboende eller demensavdelning

Det ingår måltider, omsorg och en egen lägenhet. Det finns också gemensamhetsutrymmen och dagliga aktiviteter.

I lägenheterna på Humanas äldreboenden ingår vissa möbler, till exempel sängen. För att veta vad som gäller på ett specifikt boende, är det lättast att fråga verksamheten direkt.

En person som har demens mår bra av att känna igen saker runt omkring sig. Så en favoritfåtölj, tavla, foton, byrå eller liknande är bra att ta med till boendet. Det är samtidigt bra att möblera luftigt, för att minimera fallrisk och göra det lättare att hitta saker.

Den som bor på äldreboende betalar för:

  • Hyra
  • Omsorgsavgift
  • Mat
  • Eventuellt avgift för förbrukningsartiklar, möbler och husgeråd

Kostnaderna varierar, och anpassas till viss del efter din pension. Det går även att ansöka om bostadstillägg även om man bor på demensboende eller äldreboende. Läs mer på respektive kommuns webbplats eller fråga kommunens handläggare.

På alla Humanas äldreboenden finns det aktivitetsansvariga. Rollen är en mycket viktig del av Humanas arbete inom äldreomsorgen, då det skapar mening och syfte för de som bor på våra äldreboenden. Aktivitet och rörelse bidrar även till bättre hälsa då fysisk aktivitet är av stor betydelse för bevarande av hälsa för äldre.

Våra boenden har gott om aktiviteter för personer med olika intressen och förutsättningar. Varje dag är unik och fylls med aktiviteter såsom träning, sång, kör och trädgårdshäng. Att musiker kommer och spelar är ett vanligt inslag. Även högläsning är uppskattat. För personer med demenssjukdomar är det viktigt att aktiviteterna anpassas till individen. Till exempel kan för många aktiviteter och intryck ställa till det.

Våra aktivitetsansvariga är i huvudsak utbildade arbetsterapeuter eller fysioterapeuter/sjukgymnaster, då aktiviteter till stor del handlar om fysisk rörelse.

Mat har viktiga funktioner för den som är äldre och sjuk, eftersom det blir svårare att ta upp näring på samma sätt som när personen var yngre. Vissa tappar också aptiten.
Demenssjukdomar kan dessutom göra det svårare att äta rent praktiskt. Till exempel kan personen glömma hur man använder bestick och sväljfunktionen kan försämras.

Därför är det viktigt att maten som serveras på våra boenden är god, för då äter de flesta mer och hellre.

Exakt hur måltiderna förbereds kan variera mellan boendena. Vissa av Humanas äldreboenden har eget kök och kock.

Utöver god mat till vardags kan måltiderna också bli aktiviteter. Våra boenden har ofta temadagar med exempelvis mexikansk mat. Högtider firas med bland annat gåsamiddag, kräftskiva och surströmmingsskiva.

Medarbetare med kompetens inom demens

Majoriteten av de anställda på våra privata äldreboenden med demensavdelning är undersköterskor eller sjuksköterskor, vilket innebär en gedigen utbildning i grunden. Vissa har också vidareutbildat sig. Exempelvis till specialistundersköterska inom demens.

Inom Humana har vi flera internutbildningar tillgängliga, som stärker kompetensen ytterligare. Inte minst utbildningen Demens ABC, som går igenom hur man ger personer med demensdiagnos ett gott bemötande.

Tillsammans formar vi en vardag som passar dig

När du flyttar in på ett av våra äldreboenden med demensavdelning får du en personlig genomförandeplan. I den sätter vi en plan för hur din vardag på boendet ska skräddarsys efter dig.

Vi utgår från vilka funktioner du har kvar och vilka behov som finns. Men även dina personliga önskemål och preferenser vad gäller mat, aktiviteter och så vidare. Du som är demenssjuk får använda de funktioner du har. På så sätt bibehålls funktionerna så väl som möjligt. Därför individanpassas stödet personalen ger, exempelvis vid måltider.

Du får också en kontaktperson. Den här personen kommer från boendets personal och har i uppgift att känna till ditt tillstånd och mående extra väl.