1. Start
  2. Äldreomsorg
  3. Kostnad för äldreboende
""

Kostnad för äldreboende

Avgifter för att bo på ett äldreboende kan skilja sig mellan olika kommuner och boenden. Här förklarar vi de olika avgifterna som betalas på ett äldreboende.

Vad kostar det att bo på äldreboende?

För ett äldreboende betalar du för:

  • Omsorgsavgift
  • Hyra
  • Måltider
  • Förbrukningsartiklar, som exempelvis hygienartiklar

Omsorgsavgift

Du betalar en avgift för den vård och omsorg du får i boendet. Avgiften är densamma oavsett om boendet drivs i kommunal eller privat regi. Däremot kan avgiften variera mellan olika kommuner. Din avgift beräknas individuellt grundat på din inkomst samt eventuella bidrag.

Hyra

Hyran varierar beroende på bostadens storlek och standard. För att få reda på ett specifikt äldreboendes hyra, vänligen kontakta boendet.

Måltider

I måltidsavgiften ingår frukost, lunch, middag samt mellan- och kvällsmål. När du är bortrest eller på sjukhus reduceras måltidsavgiften per dag. Läs mer om maten på våra äldreboenden här.

Kommer min pension att räcka till?

Din pension ska räcka till, och täcker inte pensionen avgifterna så finns det olika lösningar gällande stöd för äldre vilka anpassas efter varje individs behov. Vänd dig till biståndshandläggare på kommunen för att få information om vilken avgift som gäller i din kommun.

Utifrån din inkomst och eventuellt sparade kapital kan det finnas möjlighet att få bostadsbidrag, i form av att det finns ett skattefritt tillägg på den allmänna pensionen, så kallat bostadstillägg. Detta går att söka när du ska flytta in eller bor på ett äldreboende.

Kommunen ger dig med information om hur du kan söka och få subventioner för att kunna flytta in på äldreboende, oavsett hur liten din pension är. Som medborgare i Sverige har man rätt att behålla en summa för fickpengar/personliga utgifter varje månad oavsett storlek på pensionen och oavsett hyran på äldreboendet.