1. Start
  2. Äldreomsorg
  3. Mat på äldreboende
""

Mat på äldreboende

Att få god, välsmakande och näringsriktig mat är mycket viktigt för de som bor på Humanas äldreboenden. Maten är också en viktig del av dagens rutin.

Vilken typ av mat serveras?

På alla Humanas äldreboenden serverar vi måltider som är anpassade näringsmässigt för äldre. Dessa mål är fördelade på frukost, lunch och middag samt tre mellanmål.

Naturligtvis finns alltid möjligheten att få något att äta om du skulle känna sig hungrig mellan måltiderna. Vi serverar givetvis specialkost om det önskas, vid till exempel allergier eller vegetarisk mat.

Precis som aktiviteter och rehab, anpassas måltider och måltidsmiljön utifrån varje individs speciella behov och önskemål. Du ska kunna fortsätta ditt liv med bibehållen dygnsrytm. Vi erbjuder därför möjlighet till individanpassning i form av förfrukost eller nattmål beroende på när du har aptit. Du anger vid inflytt på äldreboendet om du vill bli erbjuden förfrukost eller nattmål så att personalen inte stör i onödan och väcker den som vill sova.

Du bestämmer själv om du vill äta gemensamt i matsalen eller föredrar att äta i din egna lägenhet.

På Humanas äldreboenden är måltider en viktig aktivitet under dagen. Maten är ofta svensk husmanskost och lagade med bra råvaror. Måltiderna är goda, trivsamma, miljösmarta och näringsrika. Vid högtider och andra större helger görs det även fint på våra äldreboenden med fin dukning och pynt.

""

Utgår ifrån Livsmedelsverkets måltidsmodell

När du flyttar in på ett äldreboende får du en kontaktman. Tillsammans med denna person får du kort efter inflyttning möjlighet att berätta om hur du vill ha din måltidssituation över dygnet och veckan. Detta dokumenteras i din så kallade genomförandeplan. Anhöriga är välkomna att delta i upprättandet av genomförandeplanen om du så önskar.

En genomförandeplan för rätt dokumentation

Genomförandeplanen täcker flera områden inom vilka vi behöver information om dina behov och önskemål för att få förutsättningar till individanpassning. Ett av dessa områden handlar om måltider. I genomförandeplanen utgår vi från pusselbitarna i Livsmedelsverkets måltidsmodell, för att säkerställa att tillämpliga delar individanpassas så att du kan uppleva en god, integrerad och trivsam måltid, samt att måltiden är miljösmart, näringsriktig och säker.

Näringsriktiga måltider

Måltiderna är en viktig stund på dagen och på Humana är de alltid näringsriktiga. Den äldre bestämmer själv gällande att äta tillsammans med personal och boende i den gemensamma matsalen eller i egna lägenheten. Personal sitter alltid med för stöd och den sociala gemenskapen.

""

Fika är en viktig del av dagen på våra äldreboenden!