Hem 08-599 299 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Hitta ett äldreboende nära dig

"Hur man än tolkar ordet kultur, vill vi framhäva de intressen och aktiviteter som ger glädje åt våra äldre."

Publicerad: 2015-09-24

Charlotte Roos är ny verksamhetschef på Södra Centralgatans vård- och omsorgsboende som Humana öppnar i Gävle i mars 2016. Charlotte är en väldigt glad person med mycket energi och bra idéer. I den här intervjun berättar hon mer om hur hon, tillsammans med sina medarbetare, vill skapa ett trivsamt och aktivt boende för våra äldre.

Berätta lite om dig själv Charlotte. Hur kommer det sig att du arbetar inom äldreomsorgen?

porträtt på Charlotte Roos

Jag hamnade faktiskt på äldreomsorgen av en ren slump. Det började på ett äldreboende där jag fick ett sommarjobb för 25 år sedan. Sedan dess har jag varit fast inom just äldreomsorgen, även om jag jobbat på många olika ställen. Det som jag fastnade för redan från början. Var att jag kände att jag kunde göra skillnad för den äldres vardag. Att det jag gör, faktiskt kan påverka hur den äldre mår. Jag såg däremot också en hel del brister. Hur omvårdande inte alltid utgick från den äldre individen och vad de ville göra. Detta ville jag ändra på. 

Jag fortsatte att jobba inom omsorgen. Samtidigt som jag utbildade mig till undersköterska. Jag läste vidare till sjuksköterska och senare även gick en chefsutbildning i hälso- och sjukvårdsadministration. Det som hela tiden har drivit mig är att jag vill utveckla och förbättra omvårdnaden. Därför har jag fortsatt att utbilda mig och för att hitta kunskap om hur jag kan utveckla vården och omvårdnaden.

Vad kännetecknar dig i ditt arbete?
Jag har alltid, vare sig jag jobbat som undersköterska, sjuksköterska eller verksamhetschef, haft ett stort intresse för etik och värdegrundsarbete. Som verksamhetschef har jag fått möjlighet att jobba mycket med just detta. Jag har tydligt sett att inte bara de äldre mår bättre av det. Även hur det bidrar till ett välbefinnande hos personalen.

De senaste fyra åren har jag jobbat med just etik och värdegrundsarbete på Högskolan i Gävle. Jag har undervisat i etik och ledarskap. Jag har jobbat som doktorand i en forskning som heter "Nationell värdegrund i äldreomsorgen - de äldres och personalens perspektiv". Där har jag utbildat 17 arbetsgrupper i värdegrundsarbete. Sedan har undersökt hur personalen påverkats av det och om de äldre känner någon skillnad. På Södra Centralgatan kommer jag att fortsätta att jobba med värdegrunden som en viktig del av verksamheten. Då jag tror att det är en viktig del i ett värdigt liv och välbefinnande. 

Hur kommer det sig att du sökte dig till Humana och Södra Centralgatan?
Humana blev för mig en väldigt attraktiv arbetsgivare då man tydligt driver ett aktivt värdegrundsarbete. Därför jag sökte mig till det här företaget. Att dessutom få möjligheten att starta något helt nytt. Att sätta sin prägel på verksamheten redan från början, var för mig något som jag bara måste vara delaktig i. Här får jag verkligen en möjlighet att omsätta värdegrunden i praktiken. Bidra till att de äldre får en värdefull vardag.

På Södra Centralgatan kommer ni sätta kulturen i fokus. Vad innebär det och hur kommer ni att förverkliga det?
Kultur betyder ju ursprungligen odling, det är något som människor har skapat. Jag tänker att det är ett intresse som varje individ själv har skapat. Att vi på Södra Centralgatan ska se till att varje individ får berätta vilket intresse han eller hon har. Att vi sedan tillgodoser utrymme för att dessa intressen fortsätter att berikas. Kultur betyder också bilda. Jag intervjuade en kvinna som vara 96 år och bodde på ett boende. Hon sa att "jag vill fortfarande lära mig saker". Vi ska se till att kulturinriktningen även bidrar till att de boende känner att de fortsätter sin utveckling. Att de fortfarande får lära sig nya saker, genom exempelvis aktiviteter och föreläsningar.

Hur man än tolkar ordet kultur, vill vi framhäva de intressen och aktiviteter som ger glädje åt våra äldre. Till exempel berättade en dam som jag intervjuade "jag känner mig väldigt lycklig när jag läser böcker" . En annan som sa "det skapar enorm glädje att måla". Här kommer tekniken även vara behjälplig för exempelvis underlätta läsningen. Varje lägenhet kommer att utrustas med en läsplatta där både e-böcker och talböcker kan laddas ner.

På vilket sätt skiljer sig Södra Centralgatan från andra boenden?
På Södra Centralgatan ser vi till varje individ och lyssnar till varje persons intressen och önskemål. En del av detta arbete är vår kulturinriktning. I de studier som jag har gjort, så visar det sig att meningsfullheten i vardagen ökar när man får utöva sina intressen. Vilket i sin tur är viktigt för att känna välbefinnande. Jag skulle vilja säga att vi har kulturinriktningen, för att på riktigt kunna omsätta den nationella värdegrunden (värdigt liv och välbefinnande) i praktiken.

Vi håller just nu på att söka personal till Södra Centralgatan. Vi kommer anställa de som kan tillgodose dessa krav på vårt boende. Vi söker de som vill vara med och göra skillnad och utveckla den här kulturinriktningen. Vi kommer även att jobba mycket för att skapa samarbeten med Gävles olika kulturaktörer.

Södra Centralgatan är ett aktivt och modernt boende. Dels kommer de boende att ha tillgång till den senaste tekniken, men vi har även ett nytänkande arbetssätt. Sist, men inte minst, har vi ju en fantastisk miljö på Södra Centralgatan. Vi har en fantastisk trädgård och en takterrass med utsikt över Gävles alla hustak.