Hem

Kontaktuppgifter

Hitta ett äldreboende nära dig

Humanas äldreboende finns från Trelleborg i söder till Gävle i norr.

Humana får höga betyg i studie om äldreboenden

Publicerad: 2018-11-15

En fördjupad analys av Socialstyrelsens öppna jämförelser som publiceras idag visar att Humanas äldreboenden får bättre resultat än genomsnittet för alla äldreboenden i Sverige. Humana får bland annat höga betyg för trygghet, boendemiljö och att det är lätt att få hjälp vid behov. På flera punkter har boendena fått bättre omdömen jämfört med förra året.

- På våra boenden har vi under lång tid arbetat systematiskt för att kunderna ska känna trygghet och välbefinnande. De fina resultaten i årets brukarundersökning ger medarbetarna en tydlig bekräftelse på att vi arbetar på rätt sätt och med rätt innehåll. Undersökningen är också en bra grund för att identifiera de områden där vi kan bli ännu bättre, säger Anders Broberg, ansvarig för äldreomsorg på Humana.

Baserat på Socialstyrelsens årliga undersökning, där enkäter skickas ut till alla äldre över 65 år med hemtjänst eller som bor i särskilt boende, gör Humana en sammanställning av hur de egna äldreboendena uppfattas. Resultaten visar på förbättringar inom flera områden jämfört med förra året och att den totala nöjdheten ligger över riksgenomsnittet. Totalt sett är 87 procent nöjda på Humanas boenden, jämfört med rikssnittet på 81 procent.

Jämfört med förra året får Humana högre betyg för de gemensamma utrymmena på boendena och att det är lätt att få kontakt med personalen vid behov. Fler än tidigare uppfattar också att det är lätt att få träffa en sjuksköterska eller läkare. En högre andel är även nöjda med de aktiviteter som erbjuds på boendena.

- I våra personalgrupper för vi ständigt en dialog kring vad som går att förbättra och har en tät kontakt med de boende om förbättringarna. Det tror jag är en av anledningarna till att resultaten förbättrats på flera områden. Inför 2019 kommer vi att analysera de områden där vi kan bli ännu bättre med målet att förbättra nöjdheten ytterligare, säger Anders Broberg.

Humana driver 15 äldreboenden runt om i landet på uppdrag av kommuner. Totalt är det 797 personer som bor på något av Humanas boenden och 1200 personer som arbetar inom Humanas äldreomsorg.

För mer information kontakta:                  
Anders Broberg, affärsområdeschef äldreomsorg
Tel: 070-843 63 08
E-post: anders.broberg@humana.se