Hem

Kontaktuppgifter

Hitta ett äldreboende nära dig

Humanas äldreboende finns från Trelleborg i söder till Gävle i norr.

Unikt certifikat delas ut till Humanas äldreboende – Silviahemcertifiering

Publicerad: 2019-02-04

Förra veckan fick Humana Åsengården i Stockholm ta emot Stiftelsen Silviahemmets certifikat nr 85. Syftet med utbildningssatsningen är att öka kunskapen och kompetensen inom omvårdnad och bemötande av personer med demenssjukdom.

Silviahemscertifieringen är ett led i Humanas arbete att höja kvalitén på demensvården i verksamheterna och att kunna erbjuda personalen kompetensutveckling.

Ilektra Theodoridou jobbar som undersköterska på Humana Åsengården:

 Eftersom vi jobbar en hel del efter rutiner varje dag är det lätt att glömma bort att stanna upp och reflektera. Där tycker jag att utbildningen gav väldigt bra verktyg i hur vi bäst kan reflektera över vårt arbete med dementa.

Hon menar att verksamhetschefen också spelar en stor roll i hur personalen utvecklas. Att hela tiden vilja göra det bättre för de boende men också för personalen.

– Hon kommer alltid med nya idéer på förändringar och hur vi kan bli bättre. Det är något jag och många andra här på Åsengården verkligen uppskattar, säger Ilektra om verksamhetschefen Linnéa.

Humana Åsengården må vara ett litet äldreboende med 29 vårdplatser, men så fort man kliver innanför dörrarna känner man värmen och framförallt engagemanget från alla i personalen.

En gruppbild på personalen

– Utbildningen från Silviahemmet har betytt mycket för personalens teamkänsla, säger Linnéa Tranvinge verksamhetschef på Åsengården.

Läs om vad Silviacertifiering innebär på Silviahemmets webbplats