Hem

Kontaktuppgifter

Hitta ett äldreboende nära dig

Humanas äldreboende finns från Trelleborg i söder till Gävle i norr.

Hur tillgänglig är din kommun?

Publicerad: 2019-06-05

Humanas Tillgänglighetsbarometer är en årlig undersökning som kartlägger Sveriges tillgänglighetsarbete.

En digital enkät bestående av 20 frågor som skickats i våras till landets 290 kommuner för att ge en bild av hur de arbetar med tillgänglighetsfrågor i olika avseenden. I år har Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft och SPF Seniorerna bidragit i valet av frågor. I syfte att lyfta fram kommuner vars tillgänglighetsarbete utmärker sig rankas samtliga kommuner utifrån sina svar. Även regionala jämförelser lyfts fram.

Ett samhälles grad av civilisation kan mätas i hur väl de mest utsatta bemöts. Ökad tillgänglighet är viktigt för att minska utsatthet och isolering. I tio år har Humanas Tillgänglighetsbarometern mätt hur tillgängligheten ser ut i landets kommuner. Tyvärr har inte mycket hänt på dessa tio år, i vissa fall har det till och med blivit sämre. Men det finns hopp. Kommuner, som årets vinnare Borås, visar att man kan åstadkomma en hel del om man bara vill.

SPF Seniorerna förundras över hur det kan komma sig att det fortfarande är en fjärdedel av kommunerna som saknar en bostadsförsörjningsplan för äldre.

- Det är känt att både antalet och andelen äldre ökar. Att en fjärdedel av kommunerna saknar en plan för seniorers boende är därför oklokt och i värsta fall oansvarigt, säger Eva Eriksson, förbundsordförande i SPF Seniorerna.
Humana, SPF Seniorerna och Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft lyfter fram åtta förslag till åtgärder som kommunerna bör genomföra. Dit hör övergripande planeringsfrågor, såsom att ha en särskilt ansvarig tjänsteman med rapporteringsansvar för dessa frågor, men också praktiska frågor, såsom tillgänglighet till badplatser och idrottshallar.
Läs rapporten