Hem

Kontaktuppgifter

Hitta ett äldreboende nära dig

Humanas äldreboende finns från Trelleborg i söder till Gävle i norr.

Höga betyg till Humanas äldreboenden när Socialstyrelsen granskar

Publicerad: 2019-10-28

Humanas äldreboenden ligger högt över rikssnittet när Socialstyrelsen granskar landets äldreboenden. Flera av Humanas boenden har till och med 100 procent positiva svar när man frågar huruvida de äldre är nöjda eller missnöjda med sitt boende.

-Det är fantastiskt roligt att få ännu ett kvitto på att vi har bra äldreboenden. Jag är särskilt stolt över att de boende känner sig trygga hos oss och att man har högt förtroende för vår personal och deras tillgänglighet. Det är viktiga delar som förklarar varför vi även ligger en bra bit över rikssnittet för landets äldreboenden när det gäller helheten, säger Anders Broberg, affärsområdeschef Humana omsorg.

Högt genomsnitt för Humana

Socialstyrelsens årliga brukarundersökning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” skickas ut varje år under mars-månad till alla personer över 65 år som har hemtjänst eller särskilt boende (äldreboende).

Tittar man på det genomsnittliga värdet för Humana som helhet ligger det på 88 procent positiva svar på den övergripande frågan ”Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med ditt äldreboende?”. Riksgenomsnittet ligger på 81 procent.

På tre av Humanas äldreboenden har 100 procent svarat att man sammantaget är nöjd med sitt boende: Norrgårdshöjden i Åkersberga, Riddarstensgården i Lerum och Riddargården i Stockholm. För Norrgårdshöjden är det andra året i rad. Det är ett fantastiskt bra resultat.

Bättre upplevelse av hjälpens utförande

Andelen som instämmer att de brukar kunna påverka vilka tider de får hjälp har ökat från 57 procent till 64 procent och påvisar därmed ett bättre resultat än riksgenomsnittet som ligger på 60 procent. Allt fler svarande tycker att personalen brukar ha tillräckligt med tid för att kunna utföra arbetet samt meddela i förväg om tillfälliga förändringar.

Ökad nöjdhet med personalens bemötande och hänsynstagande

Majoriteten är nöjda med personalens tillgänglighet och bemötande. Fyra av Humanas äldreboenden har 100% nöjdhet gällande personalens bemötande. 

För mer information:

Anders Broberg, affärsområdeschef Humana Omsorg
Tel: 070-843 63 08
E-post: anders.broberg@humana.se

Patrik Silverudd, presschef Humana
Tel: 0766–112 111
E-post: patrik.silverudd@humana.se