Hem

Kontaktuppgifter

Hitta ett äldreboende nära dig

Humanas äldreboende finns från Trelleborg i söder till Gävle i norr.

Digitaliserad planering för ökad kvalitet och effektivitet

Publicerad: 2020-04-30

Humana inleder samarbete med Joliv för att ta ett ytterligare steg i digitaliseringen. "Humana arbetar kontinuerligt med att förbättra våra verksamheter och vi är glada över att ha hittat ett verktyg som kommer att underlätta planering, dokumentation och kommunikation för våra medarbetare” säger Anders Broberg, affärsområdeschef Humana äldreomsorg.

Joliv utvecklar och stödjer användning av innovativa IT-stöd för bättre vård och omsorg. Mobil Omsorg, som är Jolivs digitala arbetsverktyg, underlättar planering, schemaläggning, kommunikation och dokumentation, i ett och samma verktyg. Systemet stödjer hela processen från biståndsbeslut till uppföljning av uppdraget med genomförandeplan, planering och utförande av insatser och uppföljning av genomförandet. Den digitala verksamhetsplaneringen gör det möjligt att på ett effektivt sätt matcha medarbetares kompetenser och delegeringar med individernas behov. Syftet är att höja kvaliteten för våra boende och säkerställa en trygg omsorg genom rätt planering, genomförande och uppföljning.

Mobil Omsorg bidrar till:

  • Minskade avvikelser
  • Jämnare arbetsbelastning och minskad stress för medarbetarna
  • Bättre resursanvändning
  • Planering och överblick över uppgifter kopplade till verksamheten, till exempel. livsmedelshantering, beställningar och uppföljningar
  • Digital dokumentation – rätt insatser genomförda och vem som har utfört dem.
  • Planering och utförande av gruppaktiviteter för de boende, exempelvis gemensam tidningsläsning eller sångstund.

För mer information, kontakta:
Anders Broberg, affärsområdeschef Humana Omsorg
Tel: 070-843 63 08
E-post: anders.broberg@humana.se