Hem

Kontaktuppgifter

Hitta ett äldreboende nära dig

Humanas äldreboende finns från Trelleborg i söder till Gävle i norr.

Se till att de kommunala extraresurserna kommer alla till del!

Publicerad: 2020-05-13

Det är bra att regeringen beslutat om ytterligare medel för att kompensera för merkostnader kopplade till corona-pandemin. Nu måste man se till att pengarna inte går till att täcka kommunernas underskott. Samtidigt lägger regeringen också fram förslag på ett ”äldreomsorgslyft” som innebär att anställda inom äldreomsorgen ska erbjudas betald utbildning på arbetstid. Positivt även det, men inte helt utan problem anser Humanas äldreomsorgschef Anders Broberg.

Till följd av coronavirusets utbrott presenterade regeringen, Centerpartiet och Liberalerna idag nya åtgärder. Man tillskjuter ytterligare två miljarder för att kompensera för extrautgifter. Ett äldreomsorgslyft ska också genomföras som innebär att anställda inom äldreomsorgen ska erbjudas betald utbildning på arbetstid med statlig finansiering.

– Den kompensation för merkostnader kopplade till coronapandemin som går ut till kommuner och regioner måste fördelas även till privata utförare. Vi servar samma medborgare! Erfarenheten visar att många kommuner ofta försöker hålla på statliga medel som rimligen även borde komma privata utförare till del. Merkostnader för skyddsutrustning, sjukskrivningar och annat är ju desamma oavsett om Margareta bor på ett kommunalt äldreboende eller hos oss på Humana säger Anders Broberg, affärsområdeschef Humana äldreomsorg.

– Utbildningssatsningar inom omsorgsyrkena är alltid välkomna och vi är positiva även till dessa satsningar. Samtidigt får man idag inte anställa personer utan utbildning på äldreboenden. Man får en känsla av att regeringen ser lite för lätt på vilken kompetens som faktiskt krävs idag. En undersköterskeutbildning är inget du hastar igenom. Jag skulle gärna pröva möjligheten att ha deltidsanställda som pluggar samtidigt då det kan vara ett utmärkt sätt att lära sig yrket inifrån men då krävs en flexibilitet i direktiven för hur denna satsning kommer bäst till användning, säger Anders Broberg.

Humana under corona:
Våra verksamheter har fungerat bra, även under tuffare perioder när det varit mycket sjukskrivningar. 

Vi har i normala fall leverantörer som ger oss god tillgång till skyddsutrustning men har inga beredskapslager. Det har vi nu ordnat så att vi kan tillgodose behoven i alla verksamheter.

Vi har arbetat systematiskt med vårt ledningssystem, vi har säkrat att vi har de policyer och rutiner som behövs. Vi har i stora delar en god personalbemanning med fast personal som är utbildad vilket ger en hög kontinuitet.

Hela vår personal har tagit ett stort ansvar och har ett fantastiskt engagemang i sitt arbete.

Regeringens äldreomsorgslyft i korthet

  • 10 000 fler undersköterskor och vårdbiträden kan kompetensutvecklas och tillsvidareanställas
  • Permitterade, varslade och arbetslösa kan stärka upp äldreomsorgen
  • Arbetsgivare kan heltidsanställa personer som idag har visstidsanställning
  • Arbete kan kombineras med utbildning - där staten delfinansierar lönekostnaden
  • Personal inom äldreomsorgen får möjlighet att utbilda sig till vårdbiträde eller undersköterska på betald arbetstid
  • Möjliggör eventuellt fler fasta anställningar
  • Staten och arbetsgivaren delar på finansiering, staten skjuter till 2,2 miljarder 2020-2021


För mer information kontakta:
Patrik.silverudd@humana.se, presschef Humana
076-611 21 11