Hem

Kontaktuppgifter

Hitta ett äldreboende nära dig

Humanas äldreboende finns från Trelleborg i söder till Gävle i norr.

Höga betyg för Lillsjö Badväg och Sockerstan redan under första verksamhetsåret

Publicerad: 2020-10-22

Precis som tidigare år visar årets resultat av Socialstyrelsens brukarundersökning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” att de boende på Humanas äldreboenden framförallt känner sig trygga, får ett gott bemötande och känner förtroende för personalen. Genomsnittsbetyget för Humanas boenden är även i år över rikssnittet.

Några verksamheter som sticker ut ur mängden är bland annat Humanas två nyaste äldreboenden Lilljsö Badväg i Kungsängen och Sockerstan i Staffanstorp, som varit öppna i drygt ett år. På båda boendena får man ett generellt positivt betyg av 92 respektive 93% av de boende. Lillsjö Badväg har dessutom 100% positiva svar på fyra av fem frågor gällande personalen.

​​​​​​​​​​​​​​​​​”Resultatet bekräftar våra medarbetares stora engagemang. Vi är stolta över att Lillsjö Badväg får ett gott betyg av omsorgstagarna. Att så stor andel av våra kunder upplever vårt bemötande så bra och känner trygghet är något som gör mig särskilt stolt och glad. Det är med ödmjukhet vi nu jobbar vidare med att förbättra verksamheten ytterligare”, säger Susanne Sterling, verksamhetschef på Humana Lillsjö Badväg.

På Sockerstan har man också höga siffror gällande bemötande och tryggheten. Andra frågor där resultatet sticker ut hos Sockerstan är ”Hur brukar maten smaka?” och ”Hur nöjd eller missnöjd är du med de aktiviteter som erbjuds på ditt äldreboende?”.​​​​​​​

​​​​​​”Det absolut viktigaste är att våra boende har det bra och det upplever jag att de har. När jag pratar med de som bor på Sockerstan, deras anhöriga och personalen så får jag nästan alltid positiv feedback och då upplever jag att vi gör ett bra arbete. Det är väldigt roligt att vi efter bara ett år har uppnått så bra resultat. Det är några saker som vi känner kan bli bättre så vi kommer arbeta vidare med det för att se till så det blir ännu bättre resultat till nästa år”, säger Daniel Bevréus, verksamhetschef på Humana Sockerstan.

​​​​​​​Riddargården i Stockholm får även dem ett högt betyg när det gäller personalen och den totala nöjdheten med sitt äldreboende. Tittar man på demensavdelningarnas resultat har de 100% positiva svar på personalens bemötande, tryggheten på boendet och den totala nöjdheten. Samma resultat med 100% positiva svar på dessa tre frågor får Åsengården i Hägerstensåsen, Stockholm. De båda boendena är Silviacertifierade.

”Trots en pågående pandemi är det anmärkningsvärt positivt att vi får fortsatt höga betyg på trygghet och bemötande. Det är lätt att tro att otryggheten skulle upplevts större. Det är ett mycket gott arbete som görs på våra äldreboenden och jag vill passa på att rikta ett varmt tack till alla medarbetare som gjort ett toppen-jobb”, säger Anders Broberg, affärsområdeschef Humana Omsorg.

Två äldre damer sitter och skrattar tillsammans..jpg