Hem

Kontaktuppgifter

Hitta ett äldreboende nära dig

Humanas äldreboende finns från Trelleborg i söder till Gävle i norr.

Kommentar till kritik av driften på Berggården

Publicerad: 2022-01-22

Sedan den 1 oktober driver Humana äldreboendet Berggården i Örebro på uppdrag av Örebro kommun. I flera artiklar och på ledarplats lyfter nu Nerikes Allehanda, NA, att vi inte har lyckats åtgärda de problem som fanns redan när vi tog över driften. Vi önskar att det kunde gå fortare men förändringsarbete tar tid. I en ledarartikel efterfrågar ledarskribenten Lars Ströman en plan för att åtgärda de brister som kvarstår. Det har vi förstås, och vi är inte heller nöjda med var vi är i dag, vi är inte nöjda förrän alla delar av verksamheten är välfungerande.

Humana har lång erfarenhet av att driva särskilda boenden, både i egen regi och på entreprenad. Att ta över driften av ett boende följer i stort sett alltid samma rutiner och vi följer en tydlig process för övertagande. Inför övertagandet av Berggården så blev det under hösten tydligt att det fanns fler och större brister än vad vi hade kunnat förutse i samband med upphandlingen. Inför övertagandet av Berggården har Humana haft en öppen dialog med Örebro kommun kring just detta, en dialog som fortfarande pågår. Vårt mål är att alla boende ska trivas och känna sig trygga.

Svar på kritiken som framkommit:
"Berggården har tagit in folk i princip direkt från gatan, anställningsintervjuer har inte hunnits med, inte heller att ta in utdrag från belastningsregistret."
De flesta anställda är undersköterskor eller har en annan vårdutbildning. Vi har en tydlig rekryteringsprocess, vi intervjuar alltid personal innan tjänster tillsätts och tar alltid två referenser.
I processen ingår också att alltid begära utdrag från belastningsregistret. Tyvärr har vi i uppstarten av Berggården ibland brustit i att följa upp att samtliga medarbetare inkommit med dessa. Uppstarten har varit hektisk och vi har en plan för hur vi ska bli ännu bättre på rekrytering och bemanning framåt.

"Personal har kommit berusade till boendet och har fått jobb dagen efter, eller åtminstone samma vecka."
Det är rykten. Vi undersöker alltid uppgifter om att personal skulle vara påverkad. Vid eventuella misstankar om alkoholmissbruk så hanterar vi det utifrån vårt arbetsgivaransvar.

"Personalen är så osams att de står och skriker till varandra framför de äldre, inte sällan med rasistiska invektiv. "
Det har varit en tuff situation för de anställda på Berggården och vi vet att det har varit tillfällen när personal har höjt rösten inför de boende. Det är inte bra. Humana har tydliga värderingar som alla medarbetare förväntas ställa upp på och arbeta efter. Det är inte acceptabelt att bemöta varken varandra, boende eller anhöriga respektlöst och vi har nolltolerans mot rasism. Medarbetarna själva är måna om en god arbetsmiljö och i vår handlingsplan ingår att arbeta med kulturen på boendet.

"Berggården har beställt så mycket mat att den måste förvaras på balkongen med råttor som följd."
En felbeställning av bland annat bröd gjordes vid ett tillfälle. I strid med gällande regler och våra riktlinjer förvarades brödförpackningar på en balkong. Skadedjur hade gjort hål i förpackningarna som då omedelbart kastades. Boende åt inte av detta. Fastighetsägaren är informerad om händelsen. 

"Berggården har inte klarat av att isolera covidsmittan till en avdelning eftersom det har varit så ont om personal att den måste springa mellan avdelningarna."
Humana arbetar med kohortvård (som innebär att man isolerar den sjuka i relation till övriga), alla medarbetare är utbildade i basala hygienrutiner och vi har god tillgång till skyddsutrustning. Vid ett fåtal tillfällen har undersköterskor med läkemedelsdelegering fått hjälpa till med att överlämna medicin till de boende på en annan avdelning. Medarbetarna på Berggården agerar enligt våra rutiner vid covidutbrott för att minska risken för smittspridning.

"De boende får gå och lägga sig klockan 15:00 och anhöriga uppmanas att inte lägga sig i."
Det stämmer inte. Varje boende bestämmer själv när det är dags att gå och lägga sig. Däremot förekommer det att boende vill ta en tupplur på eftermiddagen för att sedan komma upp till middagen eller kvällsfikat. När det gäller anhörigas engagemang så är det tvärtom så att vi välkomnar anhöriga att vara aktiva och delaktiga i omsorgen. Vi för samtal med alla anhöriga för att säkerställa bland annat detta.

Vi har en handlingsplan framåt
Humana har vidtagit en rad åtgärder sedan vi tog över verksamheten den 1 oktober 2021 och vi har upprättat en åtgärdsplan för att ge våra medarbetare förutsättningar att göra ett bra jobb. Några av de saker vi gör nu för att snabba på förbättringsarbetet: 

  • En ny ordinarie verksamhetschef börjar den 1 februari 
  • Vi stärker upp ledarskapet ytterligare med en biträdande verksamhetschef på halvtid
  • Vi arbetar strukturerat med att öka frisknärvaron, till exempel genom att införa ett mer hållbart schema för medarbetarna
  • Vi tillför mer resurser för att implementera våra åtgärdsplaner 

Att utlova ett exakt datum när alla brister är åtgärdade är svårt, men vi jobbar för att komma till rätta med de brister som finns så snabbt som möjligt. Förändringsarbete tar tid, men vi arbetar med en tydlig prioriteringsordning för att korrigera bristerna. Förbättringar har skett sedan Humana tog över driften, men vi är inte nöjda förrän alla brister är åtgärdade. 

Vår verksamhetschef har haft en dialog med anhöriga för att informera om vad som sker i verksamheten och för att få deras synpunkter. Vid dessa samtal framkommer att vissa anhöriga är missnöjda men också att många tycker att mycket fungerar bra - men att det kan bli bättre. Vi tar allvarligt på den kritik som framförs. Vi vill ge de boende på Berggården en riktigt bra en äldreomsorg. 

Det är inte en resursfråga
Vi vill understryka att de problem vi har på Berggården inte handlar om en resursfråga. Tvärtom, vi är långsiktiga i det vi gör och satsar de extra resurser som behövs för att lyckas med vårt uppdrag. Vårt mål är bästa möjliga omsorg och vi ser det som självklart att Berggården på sikt ska ha lika nöjda kunder och medarbetare som Humanas övriga boenden.