Hem

Kontaktuppgifter

Hitta ett äldreboende nära dig

Humanas äldreboende finns från Trelleborg i söder till Gävle i norr.

Rapport: Privata utförare som bygger och driver särskilda boenden

Publicerad: 2022-07-08

Vårdföretagarna har släppt en ny rapport som belyser olika frågor som rör samverkan mellan kommuner och privata aktörer vid uppförande och drift av nya äldreboenden. I rapporten har Humana tillsammans med sex andra privata utförare och tio kommuner blivit intervjuade.

Rapporten ger konkreta exempel på hur de intervjuade kommunerna arbetar idag - i val av upphandlingsform, avtal, men även hur en kan få till en fungerande kvalitetsuppföljning även när privata utförare både äger och driver ett särskilt boende. Både kommuner och privata utförare lyfter att samverkan driver utvecklingen av äldreomsorgen framåt. Det ger en möjlighet för kommunen att göra en riktmätning mot såväl boenden som drivs i privat regi som andra kommuner där utförarna kan bidra med sina erfarenheter.

Läs rapporten i sin helhet här.