1. Du är här: Så här hanterar Humana äldreomsorg covid-19

Såhär hanterar Humana äldreomsorg situationen med covid-19 (corona)

Tillbaka till äldreomsorg

Då äldre personer utgör en riskgrupp har vi vidtagit en rad åtgärder för att minska smittspridning på våra äldreboenden. Vi genomför aktiviteter på varje avdelning istället för i större grupper samt planerar så att vår personal arbetar med så få boende som möjligt. Från och med 1 april råder ett nationellt besöksförbud på landets samtliga äldreboende.

Nuläge
Verksamheten fungerar bra och vi har tydliga riktlinjer och rutiner som vi utgår ifrån. Våra medarbetare stannar hemma vid minsta sjukdomssymtom och stannar hemma ytterligare två dagar efter det att de tillfrisknat.

Vi arbetar för att säkerställa tillgången till skyddsmaterial så som handsprit, plastförkläden, handskar, visir och munskydd för att kunna vårda säkert vid eventuell smitta.

Nationellt besöksförbud på äldreboenden från och med 1 april
Regeringen beslöt den 30 mars om besöksförbud på landets samtliga äldreboenden. Ett beslut som trädde i kraft den 1 april. För Humanas äldreboenden har det nya regeringsbeslutet ingen egentlig påverkan då vi tidigare redan infört besöksstopp både inomhus och utomhus på våra äldreboenden.

Nej till ätbara gåvor - men gärna blommor
Då det närmar sig påsk vill vi informera om att vi under rådande omständigheter inte kan ta emot några ätbara gåvor, såsom godis och bakverk, till era närstående. Om ni önskar lämna en gåva föreslår vi istället en fin blomma. Överlämnandet sker till personal utanför boendet. 

Givetvis kommer vi fira påsken som vanligt på våra boenden med påskmat och godsaker, som beställs från våra leverantörer. På så sätt blir det enklare för oss att säkerställa att vi följer våra rutiner för livsmedelshantering.  

Vad gör vi om en boende drabbas av covid-19 (corona)?
Den boendes ansvarige läkare har det medicinska ansvaret för personen. Det är hen som avgör om prover ska tas. Om en boende testas positivt för covid-19 kommer vi att följa de ordinationer som vi får av regionens smittskyddsläkare. Det innebär åtgärder med syftet att undvika att smittan sprids till andra. Det kan vara isolering från andra boende, användning av särskild skyddsutrustning och att särskilt utvald personal arbetar hos den boende. 

Information vid eventuell smitta
I äldreboenden råder tystnadsplikt för uppgifter om de boendes hälsa. I nuläget med en pågående pandemi finns risk att smitta drabbar även våra boende och att spridning sker inom en avdelning. Om situationen skulle inträffa att en av våra boende är smittad, kommer vi att informera övriga boende som finns på samma avdelning och deras anhöriga om att smitta finns på avdelningen. Vi kommer inte att tala om vem som är smittad.

Till sist

Det är en extrem situation vi i Sverige befinner oss i. Vi gör allt vi kan för att de boende ska få den bästa omsorg som det bara är möjligt. Det bästa du kan göra som anhörig är att respektera de beslut som har fattats - däribland det viktiga besöksförbudet som nu gäller både inomhus och utomhus. På så vis hjälper ni oss att hjälpa de som bor hos oss och som utgör den största riskgruppen i vårt samhälle.

Här hittar du mer information om hur Humana som koncern hanterar covid-19 (corona).

Vid frågor kontakta respektive verksamhet. 

Den här sidan uppdateras löpande.