1. Du är här: Så här hanterar Humana äldreomsorg covid-19

Så här hanterar Humana äldreomsorg situationen med covid-19 (corona)

Tillbaka till äldreomsorg

Eftersom äldre utgör en riskgrupp har vi inom Humana vidtagit en rad åtgärder för att minska smittspridning på våra äldreboenden. Vi planerar så att vår personal arbetar med så få boende som möjligt och vid minsta sjukdsomssymtom stannar personal hemma. Vi tog tidigt tog ett tråkigt men nödvändigt beslut om besöksförbud och vi har tydliga rutiner vid misstänkt -och bekräftad smitta.

Så arbetar vi för att minska risken för smittspridning

Nedan följer några exempel på vad vi gör för att minska smittspridningen på våra äldreboenden.

 • Vi följer alltid rutinen för de basala hygienrutinerna.
 • Vid misstanke om smitta inleder vi så kallad kohortvård, vilket innebär att särskild personal avdelas att vårda dem med misstänkt smitta och annan personal vårdar övriga boende.
 • Vi säkerställer dagligen att vi har fortsatt god tillgång till den skyddsutrustning som myndigheterna rekommenderar.
 • Vi har tydliga rutiner för vilken skyddsutrustning som ska användas, när och hur den ska användas, tas på, tas av och kasseras.
 • Vid minsta sjukdomssymtom stannar personal hemma och återvänder till jobbet tidigast efter två symtomfria dagar.
 • Vi har upprättat krisberedskapsplaner på respektive boende utifall vi får en hög personalfrånvaro.
 • Vi säkerställer att vi har god tillgång till vikarier. I första hand bemannar vi så långt det är möjligt med ordinarie personal genom att utöka tjänstgöringsgrader, för att begränsa antalet personer som rör sig i verksamheterna.
 • Vi begränsar antalet boende varje personal arbetar med för att hålla nere antalet kontakter för såväl den boende som den anställde.
 • Vid måltiderna blir all mat och dryck serverad av utsedd personal. Vi använder oss inte av karotter eller bufféer.
 • Vi dukar på varannan plats vid borden för att kunna hålla avstånd och ser till att alla har tvättat händerna innan man sätter sig till bords.
 • Alla aktiviteter sker avdelningsvis och vi har inga större gemensamma aktiviteter.

Beklagligt men nödvändigt besöksförbud på alla äldreboenden

Vi vet att många av er längtar efter att få träffa era närstående ”på riktigt” och i media kan man läsa om hur andra verksamheter hittat lösningar för att kunna tillmötesgå besök utomhus. Socialstyrelsen har fått i uppgift att ta fram riktlinjer för hur säkra besök kan ske utomhus och i väntan på detta vill vi påminna om att fortsatt besöksförbud gäller, både inne och utomhus.

Kontakta din närstående på Skype eller Zoom

På alla Humanas boenden finns möjlighet till videosamtal för att underlätta kommunikationen mellan er anhöriga och de boende. Enklast är att kontakta aktivitetsansvarig på boendet för att bestämma en tid för ett videosamtal.

Vad gör vi om en boende drabbas av covid-19 (corona)?

Den boendes ansvarige läkare har det medicinska ansvaret för personen. Det är hen som avgör om prover ska tas. Om en boende testas positivt för covid-19 kommer vi att följa de ordinationer som vi får av regionens smittskyddsläkare. Det innebär åtgärder med syftet att undvika att smittan sprids till andra. Det kan vara isolering från andra boende, användning av särskild skyddsutrustning och att särskilt utvald personal arbetar hos den boende. 

Information vid eventuell smitta

I äldreboenden råder tystnadsplikt för uppgifter om de boendes hälsa. I nuläget med en pågående pandemi finns risk att smitta drabbar även våra boende och att spridning sker inom en avdelning. Om situationen skulle inträffa att en av våra boende är smittad, kommer vi att informera övriga boende som finns på samma avdelning och deras anhöriga om att smitta finns på avdelningen. Vi kommer inte att tala om vem som är smittad.

Okej till ätbara gåvor i försluten förpackning

Då det finns önskemål om att lämna ätbara gåvor till närstående har vi beslutat att det går bra att lämna ätbara gåvor så länge det är i en försluten originalförpackning. 

Mycket musikunderhållning och utevistelse

Det händer fortfarande mycket på våra boenden. Vi har fått många besök från Svenska kyrkan och andra körer och musiker som har sjungit och spelat för oss på säkert avstånd utomhus. Det har varit väldigt uppskattat och något vi fortsätter med. Som vanligt uppmuntrar vi till mycket utevistelse, givetvis med behörigt avstånd till varandra. Det har målats, planterats och ätits gott i våra trädgårdar och uteplatser.

Till sist

Det är en extrem situation vi i Sverige befinner oss i. Vi gör allt vi kan för att de boende ska få den bästa omsorg som det bara är möjligt. Det bästa du kan göra som anhörig är att respektera de beslut som har fattats - däribland det viktiga besöksförbudet. På så vis hjälper ni oss att hjälpa de som bor hos oss och som utgör den största riskgruppen i vårt samhälle.

Här hittar du mer information om hur Humana som koncern hanterar covid-19 (corona).

Vid frågor kontakta respektive verksamhet. 

Den här sidan uppdateras löpande.


 

För stöd och rådgivning

Det finns flera hjälplinjer som är helt kostnadsfria att ringa. På 1177.se hittar du mer information och tips på vilka du kan kontakta för hjälp och stöd.

Röda korsets stödtelefon kan du ringa om du känner oro eller behöver någon att prata med. De som svarar har utbildning i psykologisk första hjälpen.
Telefonnummer: 0771-900 800
Telefontider: Måndag till fredag kl. 12.00-16.00
Hemsida: Rodakorset.se

Äldrelinjen är för dig som är 65 år eller äldre. Med anledning av utbrottet av covid-19 har de utökat sina öppettider.
Telefonnummer: 020-22 22 33
Telefontider: Måndag till fredag kl. 8.00-19.00 och helger kl. 10.00-16.00
Hemsida: Mind.se

Anhöriglinjen är en nationell stödtelefon som drivs av Anhörigas riksförbund.
Telefonnummer: 0200-239 500
Telefontider: Måndag-tisdag och torsdag-fredag kl. 10.00-12.00 och 13.50-15.00 samt onsdagar kl. 19.00-21.00.
Hemsida: Anhorigasriksforbund.se