Hem 08-599 299 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Hitta ett äldreboende nära dig

Så här hanterar Humana äldreomsorg situationen med covid-19 (corona)

Tillbaka till Äldreomsorg

Eftersom äldre utgör en riskgrupp har vi inom Humana vidtagit en rad åtgärder för att minska smittspridning på våra äldreboenden. Vi planerar så att vår personal arbetar med så få boende som möjligt och vid minsta symtom på sjukdom stannar personal hemma. Vi har tydliga rutiner vid misstänkt samt bekräftad smitta.

Så arbetar vi för att minska risken för smittspridning

Nedan följer några exempel på vad vi gör för att minska smittspridningen på våra äldreboenden.

 • Vi följer alltid rutinen för de basala hygienrutinerna.
 • Vid misstanke om smitta inleder vi så kallad kohortvård, vilket innebär att särskild personal avdelas att vårda dem med misstänkt smitta och annan personal vårdar övriga boende.
 • Vi säkerställer dagligen att vi har fortsatt god tillgång till den skyddsutrustning som myndigheterna rekommenderar.
 • Vi har tydliga rutiner för vilken skyddsutrustning som ska användas, när och hur den ska användas, tas på, tas av och kasseras.
 • Vid minsta sjukdomssymtom stannar personal hemma och återvänder till jobbet tidigast efter två symtomfria dagar.
 • Vi har upprättat krisberedskapsplaner på respektive boende utifall vi får en hög personalfrånvaro.
 • Vi säkerställer att vi har god tillgång till vikarier. I första hand bemannar vi så långt det är möjligt med ordinarie personal genom att utöka tjänstgöringsgrader, för att begränsa antalet personer som rör sig i verksamheterna.
 • Vi begränsar antalet boende varje personal arbetar med för att hålla nere antalet kontakter för såväl den boende som den anställde.
 • Vid måltiderna blir all mat och dryck serverad av utsedd personal. Vi använder oss inte av karotter eller bufféer.
 • Vi dukar på varannan plats vid borden för att kunna hålla avstånd och ser till att alla har tvättat händerna innan man sätter sig till bords.
 • Alla aktiviteter sker avdelningsvis och vi har inga större gemensamma aktiviteter.

Stark avrådan från besök på Humanas äldreboenden

I samtliga regioner där Humana driver äldreboenden råder lokala allmänna råd som framförallt innebär att undvika fysisk kontakt med andra än de man bor tillsammans med.

Det är idag känt att man kan bära på smitta utan symtom och utan att veta om att man bär på smitta. Det innebär att vid ett besök på våra äldreboenden, finns en risk att inte bara din närstående, utan även andra boende och personal, utsätts för smitta. I vårt uppdrag har vi ansvar över de boendes välmående, vilket även våra beslut grundar sig i.

Med tanke på den ökade smittspridningen i landet har Humana beslutat om att starkt avråda från besök på våra äldreboenden. Vi förstår att detta är svårt för både er och era närstående och vi ska göra vad vi kan för att underlätta för er att hålla en nära kontakt med er anhöriga som bor på något av våra boenden. Det kan handla om att hjälpa till med digitala möten, att gå på promenader eller att i vissa situationer besöka i lägenheten. Vi kommer då att hjälpa till så ni får använda den skyddsutrustning som behövs och vi ber att höra av er i god tid i förväg så att vi kan hjälpas åt att planera.

Vad gör vi om en boende drabbas av covid-19 (corona)?

Den boendes ansvarige läkare har det medicinska ansvaret för personen. Det är hen som avgör om prover ska tas. Om en boende testas positivt för covid-19 kommer vi att följa de ordinationer som vi får av regionens smittskyddsläkare. Det innebär åtgärder med syftet att undvika att smittan sprids till andra. Det kan vara isolering från andra boende, användning av särskild skyddsutrustning och att särskilt utvald personal arbetar hos den boende. 

Information vid eventuell smitta

I äldreboenden råder tystnadsplikt för uppgifter om de boendes hälsa. I nuläget med en pågående pandemi finns risk att smitta drabbar även våra boende och att spridning sker inom en avdelning. Om situationen skulle inträffa att en av våra boende är smittad, kommer vi att informera övriga boende som finns på samma avdelning och deras anhöriga om att smitta finns på avdelningen. Vi kommer inte att tala om vem som är smittad.

Vaccination
I början av januari 2021 startade vaccinationen på Humanas äldreboenden i samverkan med hälso- och sjukvården. 


Här hittar du mer information om hur Humana som koncern hanterar covid-19 (corona).

Vid frågor kontakta respektive verksamhet. 

Den här sidan uppdateras löpande.


 

För stöd och rådgivning

Det finns flera hjälplinjer som är helt kostnadsfria att ringa. På 1177.se hittar du mer information och tips på vilka du kan kontakta för hjälp och stöd.

Röda korsets stödtelefon kan du ringa om du känner oro eller behöver någon att prata med. De som svarar har utbildning i psykologisk första hjälpen.
Telefonnummer: 0771-900 800
Telefontider: Måndag till fredag kl. 12.00-16.00
Hemsida: Rodakorset.se

Äldrelinjen är för dig som är 65 år eller äldre. Med anledning av utbrottet av covid-19 har de utökat sina öppettider.
Telefonnummer: 020-22 22 33
Telefontider: Måndag till fredag kl. 8.00-19.00 och helger kl. 10.00-16.00
Hemsida: Mind.se

Anhöriglinjen är en nationell stödtelefon som drivs av Anhörigas riksförbund.
Telefonnummer: 0200-239 500
Telefontider: Måndag-tisdag och torsdag-fredag kl. 10.00-12.00 och 13.50-15.00 samt onsdagar kl. 19.00-21.00.
Hemsida: Anhorigasriksforbund.se