1. Start
  2. Äldreomsorg
  3. Stort aktivitetsutbud med önskemål i fokus
""

Stort aktivitetsutbud med önskemål i fokus

Alla Humanas äldreboende har aktivitetsansvariga som jobbar i verksamheten. Rollen är en mycket viktig del av Humanas arbete inom äldreomsorgen, då det skapar mening och syfte för de som bor på våra äldreboenden. Aktivitet och rörelse bidrar även till bättre hälsa då fysisk aktivitet är av stor betydelse för bevarande av hälsa för äldre.

En aktivitetsansvarig ansvarar för att planera och genomföra aktiviteter dagligen. Varje dag är unik och fylls med aktiviteter såsom träning, sång, kör och trädgårdshäng. Vanligtvis är personen i grunden utbildad arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast, då aktiviteter till stor del handlar om fysisk rörelse.

På majoriteten av våra äldreboende har vi aktivitetsrum för mindre aktiviteter och en samlingssal för större aktiviteter och firande av högtider och födelsedagar.