1. Start
 2. Äldreomsorg
 3. Vanliga frågor och svar
A group of people standing next to a person

Vanliga frågor och svar

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om äldreomsorg. Hittar du inte svaret på din fråga i listan kan du alltid kontakta oss så hjälper vi dig.

Kontakta din biståndshandläggare i din boendekommun och berätta att du vill flytta till en annan kommun.

När du har beviljats en plats på ett äldreboende ska kommunen enligt lag verkställa beslutet inom tre månader. Det innebär att du ska bli erbjuden plats och få möjlighet att flytta ganska omgående.

Vad händer om jag inte får en plats?

Det kan vara så att kommunen inte har någon ledig plats på ett äldreboende som matchar dina behov och att du därför får vänta. Då bör kommunen ha möjlighet att köpa plats på ett äldreboende i en annan kommun.

Du som närstående är välkommen att besöka den äldre när du vill, då det är den äldres boende och lägenhet. Vi välkomnar varmt besök, och bjuder gärna på kaffe och te.

På förmiddagen ska alla boende få hjälp att komma upp och att få frukost, och därför brukar det vara bäst att komma på besök från och med klockan 10 och framåt på dagarna.

Att flytta till ett äldreboende kan innebära en stor förändring både för dig som flyttar in och för dina anhöriga. Att du är tydlig med dina önskemål gör inflyttningen smidigare för dig och underlättar även för oss så att vi kan vara behjälpliga på rätt sätt. Vi vill på alla sätt göra inflyttningen så bra som möjligt.

När du flyttar in på något av våra äldreboenden inreder du din lägenhet efter eget tycke och smak med dina egna möbler. Givetvis ingår en specialanpassad säng, som även är höj- och sänkbar, i alla lägenheter.

Checklista

 • Adressändra
 • Flytta telefonabonnemang
 • Teckna hemförsäkring
 • Att alla våra äldreboenden är rökfria och rökning endast är tillåtet utomhus
 • Tag med dig sängkläder och handduk
 • Tag med kläder
 • Tag med eventuella möbler

Ibland hör vi av personer som vill söka plats på ”ålderdomshem”. Förr i tiden kallades det ibland ålderdomshem. Numera är termerna äldreboende eller särskilt boende för äldre (SÄBO) mer vedertagna.

Kostnaden varierar men din pension ska räcka till. Täcker inte pensionen avgifterna så subventionerar kommunen kostnaderna. Du har alltid rätt att behålla en summa för personliga utgifter.

I ett äldreboende (vård- och omsorgsboende) med heldygnsomsorg betalar du:

 • Omsorgsavgift
 • Hyra
 • Måltider

Ibland tillkommer också avgift för förbrukningsartiklar, möbler och husgeråd.

Omsorgsavgift

Du betalar en avgift för den vård och omsorg du får i boendet. Avgiften är densamma oavsett om boendet drivs i kommunal eller privat regi. Däremot kan avgiften variera mellan olika kommuner. Din avgift beräknas individuellt grundat på din inkomst samt eventuella bidrag.

Hyra

Hyran varierar naturligtvis beroende på bostadens storlek och standard.

Måltider

I måltidsavgiften ingår frukost, lunch, middag samt mellan- och kvällsmål. När du är bortrest eller på sjukhus reduceras måltidsavgiften per dag.

Ja, det får du. Personalen anpassar vård efter ditt behov. Kontakta oss om du skulle vilja veta hur en ansökan går till.

Ja. På vissa äldreboenden har vi gästrum eller en övernattningslägenhet, oftast finns det möjlighet att ställa in en extrasäng i den boendes rum.

För att ha rätt att bo tillsammans på ett äldreboende måste minst en i paret har beviljats en plats på ett äldreboende av en biståndshandläggare. Par kan erbjudas att bo i en större lägenhet eller i olika lägenheter på samma äldreboende. Det är inte alla av Humanas äldreboenden som har möjlighet att erbjuda parboende. Hör med det boendet som du är intresserad av.

Särskilt boende

Särskilt boende är ett samlingsnamn för äldreboende, servicehus och korttidsboende. Det benämns också ibland som vård- och omsorgsboende.

Äldreboende

På äldreboendet finns personal på plats dygnet runt. Här bor du främst om du har omvårdnadsbehov. Känner du dig väldigt otrygg hemma ska du också prata med din kommun om möjligheterna att få flytta till ett äldreboende. Boendet är permanent och när du flyttar in tar du oftast med dig dina egna möbler, förutom en höj- och sänkbar säng som du får av boendet. I Humanas boenden i egen regi ingår även tv och en sänggavel med inbyggd belysning.

Demensboende

Demensboende är specifikt anpassat för personer med demenssjukdom. Humanas äldreboenden är inriktade på både demensvård och somatisk vård.

Vem ansvarar för att besluta om särskilt boende?

Det är kommunen där du bor som beslutar om bistånd enligt socialtjänstlagen, till vilket beslut om särskilt boende ingår. Du kan ansöka hos kommunen som prövar din ansökan och fattar beslut. Du har rätt att få ett skriftligt beslut.

Hur gör jag om jag inte är nöjd med kommunens beslut?

Om du tycker att kommunen har fattat fel beslut kan du överklaga det. Överklagandet skickar du till kommunen, som sänder det vidare till förvaltningsrätten. Överklagandet måste lämnas in till kommunen inom 3 veckor, räknat från det datum som du fick tillgång till beslutet. I beslutet du får från kommunen står det hur du ska göra för att överklaga och vilka handlingar du ska skicka med.

Ett överklagande bör innehålla följande delar:

 • vilket beslut du vill överklaga
 • varför du tycker att beslutet är fel
 • hur du tycker att beslutet ska ändras
 • ditt namn, personnummer, adress, telefonnummer (hem, mobil och arbete) och e-postadress så att domstolen kan nå dig.

Hur skriver jag överklagandet?

Det finns inga särskilda blanketter som måste används för ett överklagande. Börja med att läsa igenom beslutet noga. Om det finns faktauppgifter som inte stämmer bör du notera det. Tycker du att kommunens bedömning är felaktig ska du notera även det. Det är viktigt att du är konkret och att du hänvisar till förhållanden, intyg eller andra dokument som verifierar och styrker din bild av saken.

Överklagandet ska vara undertecknat av dig eller ditt ombud.

 • Bifoga de handlingar som styrker din talan.
 • bevis som du vill hänvisa till, och vad du vill styrka med dem.
 • annat som du vill att domstolen ska veta och ta hänsyn till.
 • om du har ett ombud kan du eller ombudet skicka med en fullmakt. Namn, adress och telefonnummer till ombudet ska också finnas med.

Vart ska överklagandet skickas?

Ditt överklagande ska skickas till kommunen som fattat beslutet. De kommer i sin tur skicka ditt överklagande vidare till förvaltningsrätten. När överklagandet kommit till förvaltningsrätten meddelar de dig via brev att överklagandet kommit in.

Hur hanteras överklagandet hos förvaltningsrätten?

Se mer om förvaltningsrättens hantering här: Försörjningsstöd och annat bistånd - Sveriges Domstolar

Går det att få hjälp med att överklaga?

Om du vill ha råd eller hjälp med att överklaga kan du vända dig till ett ombud, till exempel en advokat.

Kostar det något att överklaga?

Nej det kostar inget att överklaga ett beslut. Däremot om du väljer att anlita ett ombud till exempel en advokat så får du betala detta själv.