1. Du är här: Skillnaden på entreprenad och egen regi?

Vad är skillnaden på Humanas äldreboenden i egen regi eller på entreprenad?

Humana driver äldreomsorg både i egen regi och på entreprenad. Det är två olika driftsformer. 

Egen regi

Egen regi är det Humanas egna boenden som vi driver på Iångsiktigt. Humana är med från start och planerar utformningen och konceptet av boendet. Med egen regi erbjuder Humana individuella platser till kommuner eller stadsdelar som de köper efter behov via så kallade ram- eller abonnemangsavtal alternativt via LOV. Verksamheten drivs i lokaler som Humana äger eller hyr. Hyreskontrakten löper som regel under många år.

Entreprenad

En entreprenad är en verksamhet som Humana driver på uppdrag av en kommun eller stadsdel under en bestämd tidsperiod och till ett bestämt pris som gjorts upp i förväg i en offentlig upphandling. Fastigheten där verksamheten bedrivs ägs eller hyrs av kommunen.