1. Du är här: Bjuv – Norra Vram Vårdboende
Tillbaka till våra äldreboenden

Norra Vram vårdboende i Bjuv

Norra Vram vårdboende ligger i Billesholm i Bjuvs kommun. Här arbetar våra specialistsjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeut och läkare i team med fokus på den enskildes delaktighet och inflytande för en god livskvalitet i en trygg miljö.

Om oss

Insatserna utgår från den enskildes resurser och behov. Våra specialistsjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeut och läkare arbetar i team med fokus på den boendes delaktighet och inflytande så att målen med vistelsen hos oss uppnås.

Omvårdnadsarbetet utgår från den boendes funktionsförmåga, resurser och behov där strävan är att stödja vardagsstrukturen genom ADL-träning och att träna de sociala färdigheterna utifrån förmåga och behov. Verksamhetens mål är att ge människor en god livskvalitet i en trygg miljö med personal dygnet runt.

Tillsammans med kontaktpersonen upprättas individuella schemalagda sociala och fysiska aktiviteter efter förmåga, behov och önskemål från den boende.

Vi talar utöver svenska även engelska, tyska, danska, marockanska, serbokroatiska och teckenspråk. Vid behov finns tolkservice att tillgå.

Enhetens sökkriterier

Placeringsform

Korttidsboende, Särskilt boende

Lagrum och tillstånd

SoL 7 kap. 1 § p. 2 – Särskild boendeform, SoL 7 kap. 1 § p. 3 – Korttidsboende, LPT, ÖPT, Placering enligt HSL

Problematik

BPSD, Demens, Fysiska funktionshinder, Konvalescens, Kost och vikt, Migrationsrelaterad stress, Psykisk problematik, Psykosocial problematik, Sociala problem, Somatisk problematik, Ångesttillstånd

Metod och insats

ESL, MI - motiverande samtal, Massage

Län

Skåne

Ålder

Äldre 65 år och uppåt

Kön

Både flickor/ kvinnor och pojkar/ män

Målgrupp övrigt

Par/ syskonpar, Annat etniskt ursprung

Bolag

Partnergruppen

Flytta in på Norra Vrams äldreboendet

Det är kommunens biståndsbedömare som avgör om du är beviljad en plats på ett särskilt boende. När biståndsbedömare har klargjort har rätt till en plats, kan du ditt önskemål om att få bo på Norra Vrams äldreboende. Nedan ser du steg för steg inflyttningsförfarandet.

Besök bjuv.se för att hitta kontaktinformation till biståndsbedömare i kommunen.

Bjuvs kommun
1

Ansökan

För att göra en ansökan om plats på ett särskilt boende kontaktar du din biståndsbedömare på kommunen

2

Beslut

När du fått ditt beslut från kommunen, väljer du bostad. Kontakta oss för att höra hur vi kan hjälpa dig.

3

Välj boende

Lämna ditt besked till din biståndsbedömare när du har valt ditt boende.

4

Inflyttning

Om du har valt ett av våra boenden tar vi kontakt med dig för att planera din inflyttning tillsammans med dig.

Kontakta oss