1. Du är här: Falkenberg – Hjortsberg
Två äldre damer står och samspråkar
Tillbaka till våra äldreboenden

Humana Hjortsberg

Humana Hjortsberg är ett äldreboende med 59 lägenheter som ligger i Falkenberg. Här erbjuder vi trygg vård och omsorg för dig med någon form av demenssjukdom eller behov av somatisk vård och omsorg.

Boendet

Lägenheterna på Hjortsberg är ljusa och fina. Boendet består av sex avdelningar fördelade på tre plan. På varje plan finns det två gemensamma balkonger och varje avdelning har ett gemensamt kök och vardagsrum.

På bottenplan finns även fem lägenheter för dig med biståndsbeslut om trygghetsboende plus. Dessa lägenheter är anpassade för dig som behöver trygghet och närhet till omsorgspersonal dygnet runt.

Vård och omsorg

På Hjortsberg arbetar bland annat verksamhetschef, undersköterskor, vårdbiträden, arbetsterapeut och fysioterapeut. Sjuksköterska finns på plats dagtid måndag till fredag och läkare kommer till boendet vid behov. Vi arbetar utifrån IBIC (Individens behov i centrum), vilket innefattar en personcentrerad vård som utgår ifrån individens behov och önskemål. Tillsammans med dig som boende planerar vi hur din vård och omsorg ska se ut.

Aktiviteter

Vi erbjuder dagligen aktiviteter som planeras och utförs av aktivitetsansvarig och aktivitetsombuden. Aktivitetsutbudet utgår alltid från de boendes önskemål som bland annat sammanställs i individuella aktivitetsanalyser. På Humana Hjortsberg har vi inriktning halländsk kultur och natur vilket bland annat speglas i aktiviteterna. Du har tillgång till side-by-side cykel för cykelturer i närområdet och Humanas egna lilla utflyktsbuss med vilken vi gör utflykter cirka 1 gång i månaden.

Måltider

Vi tillämpar Livsmedelsverkets måltidsmodell som består av sex pusselbitar: goda måltider, integrerande måltider, trivsamma måltider, näringsriktiga måltider, hållbara måltider och säkra måltider. Måltidsmiljön anpassas efter varje individs behov och du bestämmer själv om du till exempel vill äta gemensamt i matsalen eller föredrar att äta inne i din egna lägenhet. Vi serverar trerättersmiddag på helgen och firar olika högtider med traditionella rätter.