Våra aktiviteter vecka för vecka.

 1. Måndag 9/12
  10:30 Sittgympa i samlingssalen på plan 7
  11:15 Körövning i samlingssalen på lan 7
  14:00 Gavlekören övar i samlingssalen på plan 7
  14:00 Korsordslösning i aktivitetsrummet på plan 7

  Tisdag 10/12
  10:30 Läser om fåglar i aktivitetsrummet på plan 3
  14:00 Bingo i samlingssalen på plan 7
  14:00 Gym med personlig tränare på plan 7
  19:00 Concordiakören övar i samlingssalen på plan 7

  Onsdag 11/12
  10:30 Högläsning i aktivitetsrummet på plan 3
  14:00 Julspecial med Lars Sigvard i samlingssalen på plan 7

  Torsdag 12/12
  10:30 Mediyoga i samlingssalen på plan 7
  14:30 Gävles Lucia i samlingssalen på plan 7
  14:00 Gym med personlig tränare på plan 7

  Fredag 13/12
  10:30 Lucia firande på våningsplanen börjar på plan 2
  12:30 Lutfisk i samlingssalen på plan 7

 2. Måndag 16/12
  10:30 Sittgympa i samlingssalen på plan 7
  11:15 körövning i samlingssalen på plan 7
  14:00 Julkonsert med Gavlekören i samlingssalen på plan 7

  Tisdag 17/12
  10:30 Korsordslösning i aktivitetsrummet på plan 3
  14:00 Human kören sjunger julsånger i samlingssalen på plan 7
  14:00 Gym med personlig tränare på plan 7

  Onsdag 18/12
  10:30 Bingo i samlingssalen på plan 7
  14:00 Gudstjänst i samlingssalen på plan 7

  Torsdag 19/12
  10:30 Mediyoga i samlingssalen på plan 7
  14:00 Önskemusik i aktivitetsrummet på plan 3
  14:00 Gym med personlig tränare på plan 7

  Fredag 20/12
  10:30 Högläsning i aktivitetsrummet på plan 7
  14:00 Ädla toner jultema i samlingssalen på plan 7

 3. Måndag 23/12
  10:30 Sittgympa i samlingssalen på plan 7
  11:15 Körövning i samlingssalen på plan 7
  14:00 Korsordslösning i aktivitetsrummet på plan 3

  24/12-26/12
  Aktiviteter sker på respektive våningsplan

  Fredag 27/12
  10:30 Mediyoga i samlingssalen på plan 7
  14:00 Bingo i samlingssalen på plan 7

Kontaktuppgifter