Vecka 50

Måndag 9/12
10:30 Sittgympa i samlingssalen på plan 7
11:15 Körövning i samlingssalen på lan 7
14:00 Gavlekören övar i samlingssalen på plan 7
14:00 Korsordslösning i aktivitetsrummet på plan 7

Tisdag 10/12
10:30 Läser om fåglar i aktivitetsrummet på plan 3
14:00 Bingo i samlingssalen på plan 7
14:00 Gym med personlig tränare på plan 7
19:00 Concordiakören övar i samlingssalen på plan 7

Onsdag 11/12
10:30 Högläsning i aktivitetsrummet på plan 3
14:00 Julspecial med Lars Sigvard i samlingssalen på plan 7

Torsdag 12/12
10:30 Mediyoga i samlingssalen på plan 7
14:30 Gävles Lucia i samlingssalen på plan 7
14:00 Gym med personlig tränare på plan 7

Fredag 13/12
10:30 Lucia firande på våningsplanen börjar på plan 2
12:30 Lutfisk i samlingssalen på plan 7