Hem 08-599 299 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Hitta ett äldreboende nära dig

Med anledning av covid 19

Publicerad: 2021-02-08

Det är glädjande att alla boende på Humanas äldreboenden, som vill och kan, har fått sin första dos och snart även sin andra dos vaccin mot covid-19. Vaccinationerna har gått bra och enligt planeringen. Successivt vaccineras även våra medarbetare under regionens ansvar. All personal vaccineras som privatpersoner och enligt Folkhälsomyndighetens prioriteringar.

Än så länge inga förändringar i riktlinjer och rutiner
Vaccinationerna är ytterligare ett redskap för att minska smittan, tillsammans med våra befintliga riktlinjer och rutiner. Det är därför viktigt att vi fortsätter att hjälpas åt för att minska smittspridningen och följa de riktlinjer och rekommendationer som finns.

Vi har fått många frågor om det nu är tillåtet med besök på våra äldreboenden. Alla rekommendationer från Folkhälsomyndigheten kvarstår trots pågående vaccinationer. De besöksförbud som gäller i vissa kommuner enligt beslut från Folkhälsomyndigheten omfattar även våra boenden i de aktuella kommunerna. Vi är inte involverade i ansökningar om besöksförbud, utan de hanteras av kommunen och Länsstyrelsen. På de boenden där det inte råder besöksförbud avråder vi starkt från besök och samma rutiner gäller som innan vaccinationen. Vi följer de rekommendationer och riktlinjer som kommer från Folkhälsomyndigheten och de regionala smittskyddsenheterna. Så snart de uppdaterar eller göra ändringar i sina rekommendationer, så anpassar vi våra rutiner därefter.

Så sker kommunikationen vid smitta på något av Humanas äldreboenden
Vi har tidigare berättat om hur och vad vi kan informera om vid smitta, men vill gärna påminna om våra rutiner. Vid smitta tar vi i första hand kontakt med anhöriga till drabbade personer och därefter kontaktar vi övriga anhöriga med närstående på den berörda avdelningen.

Bedömer vi att det finns risk för en generell smittspridning på hela boendet kontaktar vi samtliga anhöriga, men vi kan varken ange vilka avdelningar eller antal boende eller medarbetare som är smittade på grund av patientsekretess.


Tack för er förståelse och hjälp för att tillsammans skydda våra äldre!