1. Du är här: Lerum – Humana Riddarstensgården
Härlig bild på två äldre personer om sitter och skrattar
Tillbaka till våra äldreboenden

Humana Riddarstensgården i Lerum

Riddarstensgården är ett äldreboende för personer med demenssjukdom som ligger i ett lugnt grönområde med naturen inpå knutarna och goda möjligheter till dagliga promenader.

 • Silviahemcertifierat boende
 • 100% nöjda kunder
 • Musik & sång
 • Taktil massage
 • Filmkvällar

Boendet

Riddarstensgården består av fem enheter med totalt 40 enrumslägenheter. Inom varje enhet finns gemensamhetsutrymmen och fina uteplatser.

För att alla ska trivas på Riddarstensgården jobbar vi efter orden omtanke, kärlek och gott bemötande gentemot dig som kund, dina anhöriga och de som jobbar hos oss. Humanas värdeord glädje, engagemang och ansvar genomsyrar hela verksamheten.

100% nöjda kunder

Riddarstensgården har 100% nöjda kunder enligt Socialstyrelsens brukarundersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" 2019. Enkäten skickas ut till alla över 65 år som har hemtjänst eller bor på särskilt boende. Rikssnittet ligger på 81% och totalt har Humanas äldreboenden ett genomsnitt på 88% nöjdhet under 2019. Siffran visar andel positiva svar på frågan "Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med ditt äldreboende?".

Riddarstensgården hade även 100% positiva svar på frågorna:

 • Brukar personalen ha tillräckligt med tid för att kunna utföra sitt arbete hos dig?
 • Brukar personalen bemöta dig på ett bra sätt?
 • Brukar personalen ta hänsyn till dina åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras?
 • Hur trygg eller otryggt känns det att bo på ditt äldreboende?
 • Känner du förtroende för personalen på ditt äldreboende?
 • Hur nöjd eller missnöjd är du med aktiviteter som erbjuds på ditt äldreboende?

Aktiviteter

För att skapa en meningsfull vardag anordnar vi varje vecka olika aktiviteter, som till exempel gymnastik, allsång, tipspromenad, utflykter, högläsning, pubkvällar, café och sällskapsspel. Vi har även personal som är utbildade för att ge taktil massage. Vi använder oss mycket av sång och musik, vilket har en positiv effekt på personer med demenssjukdom.

Aktiviteterna planeras av vår aktivitetsansvarige, men givetvis bestämmer du själv vad du vill delta på och ger önskemål på aktiviteter du tycker är roliga. Året runt prioriteras utevistelse som promenader i vår park och i närområdet. Enskilda aktiviteter planerar du tillsammans med din kontaktman. Vi har även kulturaktiviteter och underhållning av skiftande slag.

Mat och dryck

På Riddarstensgården arbetar vi för att skapa hemtrevliga och trivsamma måltider utifrån en modell som tilltalar sinnena. Maten levereras av Dafgård och tillreds sedan i respektive avdelnings kök.

Vård och omsorg

Det stöd du får från oss utgår alltid från ett rehabiliterande förhållningssätt, det vill säga du gör det du kan själv och vi stöttar dig med resten. Bra omsorg och välmående är viktigt, därför sätter vi alltid ribban högt när det kommer till vårt dagliga arbete. Vi vill skapa goda förutsättningar för att varje boende ska känna att de har en meningsfull vardag. Vårt arbete utgår från Humanas vision "Alla har rätt till ett bra liv".

Lerums kommun ansvarar för tillgång av sjuksköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut.

Silviahemmets emblem

Kontakta verksamheten