1. Du är här: Staffanstorp – Pilevallen & Wibergsträffen
En äldre dam och en personal tittar på den fina målningen som damer målar
Tillbaka till våra äldreboenden

Pilevallen och Wibergsträffens dagverksamhet

Pilevallens dagverksamhet är beläget på Pilegården i Staffanstorp centrum. Det ligger mitt på torget, i samma byggnad som restaurang Pilegården och Trivselpunkten och granne med caféer, affärer och Myrans förskola.

Om Staffanstorp Pilevallen

Dagverksamheten är biståndsbedömd och riktar sig till hemmaboende personer som har någon form av demenssjukdom. Verksamheten är öppen kl 09.30-15.00 alla dagar i veckan.

Dagverksamhetens syfte är att ge besökarna stimulans, gemenskap och social samvaro, samtidigt som den ger anhörigvårdarna några timmars avlastning. De dagliga aktiviteterna ger besökarna struktur och innehåll i vardagen.

Verksamheten utgår ifrån det salutogena synsättet, det vill säga vi utgår ifrån hälsobringande friskfaktorer och de möjligheter som personen har. Året runt prioriteras utevistelse såsom promenader och under sommaren flyttas aktiviteterna ut i trädgården.

Verksamheten bedrivs utifrån Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom.

Om Wibergsträffen

Wibergsträffens dagverksamhet är belägen i en mindre lokal på Wibergs väg. Dagverksamheten är biståndsbedömd. Den riktar sig till hemmaboende personer som har någon form av demenssjukdom i början av sjukdomsförloppet. Här finns plats för fyra personer och det finns stor möjlighet att utforma dagen efter behov. Verksamheten är öppen kl 10-15.00 alla helgfria vardagar.

 

Kontakta oss