Hem 08-599 299 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Hitta ett äldreboende nära dig

Säkra besök på Sockerstan

Publicerad: 2020-09-30

Sockerstan, 200929

Besök

Först och främst vill vi välkomna er in på Sockerstan och det är verkligen många som har längtat efter att kunna träffas mer än utomhus genom ett staket. För att detta ska bli så bra som möjligt har vi tagit fram rutiner som gäller på Sockerstan. Vi är tacksamma om ni följer detta.

Besökstiderna är 07-21 måndag-torsdag och 07-17 fredag-söndag. Tiderna styrs av att det behövs en arbetsledande person på plats. Sjuksköterska är arbetsledande på obekväm arbetstid.

I möjligaste mån bör besök fortfarande ske utomhus. Sker besöken inomhus försök hålla en social distans på två meter.

Vid misstänkt smitta med covid-19 ställs alla besök på den avdelningen in.

 • Ni måste stanna hemma vid symptom på covid-19, besök får endast ske av friska personer.
 • Max 2 personer/besök.
 • Alla besök måste föranmälas till respektive avdelning. Ring och boka tid!
 • Ni är välkomna in i entrén där personal möter upp.
 • I entrén kommer det finnas ett hygienbord där det finns handdesinfektion, visir för utlåning och information om basala hygienrutiner.
 • Visir ska bäras under hela besöket. Har ni möjlighet att skaffa ett eget visir underlättar det besöken.
 • Om ni är många som besöker Sockerstan samtidigt kan det uppstå brist på visir att låna ut. Egna munskydd kan då användas i undantagsfall. Har ni inget munskydd och visiren är slut kan ni få vänta på ledigt visir.
 • Visir finns att låna men munskydd tar ni med er själva.
 • Har ni eget visir ska det spritas av vid hygienbordet innan besöket.
 • Även anhöriga som har antikroppar måste ha visir.

Besök inomhus

 • Ni lotsas direkt upp till den boendes lägenhet av personal.
 • På avdelningen finns en lista där ni skriver upp ert namn och telefonnummer som används vid eventuell smittspårning.
 • Anhöriga har i nuläget inte tillträde till Sockerstans gemensamma utrymmen.
 • Anhöriga till boende som p g a kognitiv svikt inte förstår vikten att hålla avstånd behöver aktivt bistå den boende att följa rutinen.
 • Innan ni lämnar lägenheten kontaktar ni personal som lotsar er ner till entrén.
 • Efter besöket lämnas visiren till personal i entrén.

Promenader och utevistelse

Vill ni ta med er närstående på promenad eller utflykt är detta möjligt.

 • På avtalad tid lotsar personal ner er närstående i entrén där ni möter upp.
 • Ni ska då desinficera händerna och ta på sig visir eller munskydd som ska bäras under hela besöket.
 • Visir används även i trädgården.
 • När promenaden eller utflykten är över kontaktas personal via telefon så kommer de till entrén och möter upp.
 • Efter utevistelse med er frågar personal var ni har varit. Det är av stor vikt att vi vet var ni har varit.
 • För att undvika karantän eller provtagning ber vi er att inte besöka affärer eller restauranger.
 • Det är läkaren som beslutar om det kan bli aktuellt med karantän efter utevistelse.

Med vänlig hälsning

Daniel Bevréus med personal