Nyheter och information – Humana Riddargården

 1. 2020-11-12

  Nytt besöksstopp

  Humana Riddargården har utifrån den rådande samhällssituationen infört ett nytt besöksstopp. <br/><br/> Anhörigbesök (även tidigare inbokade) är...

 2. 2020-10-20

  Digital kurs om demens och kognitiva sjukdomar för anhöriga

  Nationellt kompetenscentrum anhöriga (NKA) tillsammans med Svenskt Demenscentrum och anhörigkonsulenter har tillsammans tagit fram en digital...

 3. 2020-10-14

  Resultatet av årets brukarundersökning

  Nu har årets resultat sammanställts. <br/><br/> Som vanligt fina siffror som speglar den omsorg som de boende erhåller på...

 4. 2020-09-01

  Aktiviteter inom- och utomhus (uppdaterad vecka 48)

  Nedan visas bilder från olika aktiviteter som verksamheten anordnat för Riddargårdens boende. <br/><br/> Det kan vara både anordnat via...

 5. 2020-05-04

  Aktiviteter på våningsplanen (uppdaterad vecka 36)

  Från 20-09-01 läggs bilder ut primärt i den nya gruppen Aktiviteter inom- och utomhus. Nedan visas bilder från olika aktiviteter som ordnas på...