Nyheter och information – Humana Riddargården

 1. 2020-05-04

  Aktiviteter på våningsplanen (uppdaterad vecka 31)

  Nedan visas bilder från olika aktiviteter som ordnas på våningsplanen. Det kan vara både anordnat via aktivitetsledare/ombud, arbetsterapeut...

 2. 2020-04-17

  Utebilder från vår/sommar 2020 (uppdaterad v. 32)

  Här kommer successivt läggas ut bilder från utevistelsetillfällen som boende deltagit i under vår och sommar 2020. I och med coronasituationen är...

 3. 2020-04-17

  Videokommunikation via surfplatta (uppdaterad v. 32)

  Riddargården har i och med den rådande situationen införskaffat en surfplatta för att möjliggöra videokommunikation mellan boende och...

 4. 2020-03-23

  Humana Riddargården är Silviahemscertifierad!

  Riddargården utnämndes 2020-03-20 till den 102:a enheten som blivit Silviahemscertifierad. Silviahemmets utbildningsansvariga Eva Jönsson...

 5. 2020-02-27

  Brukarundersökningen 2020

  Snart kommer Socialstyrelsens undersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?"