1. Du är här: Sundbyberg – Ekbacken
En äldre dam sitter och ser ut över ängen
Tillbaka till våra äldreboenden

Ekbacken Hus H i Sundbyberg

Ekbacken hus H är en del av Ekbackens äldrecentrum i Sundbyberg. Ekbacken ligger vackert på en höjd med vacker utsikt och omgivet av träd och grönska.

Boendet

Här finns flera uteplatser och fina miljöer att promenera eller sitta och ta det lugnt i. Vi är stolta över vår individanpassade omvårdnad, vårt engagemang och vår flexibilitet som är med och gör vardagen meningsfull för de som bor på Ekbacken. Vårt mål är att man ska känna sig hemma och få det stöd och den hjälp som behövs för att ha en bra vardag.

Ekbacken hus H drivs av Sundbybergs stad i samverkan med Humana och Vardaga. Humana arbetar på avdelningarna på våningsplan 4-7 som har inriktning mot demens. Alla avdelningar har egna gemensamhetsutrymmen och ett kök där man har möjlighet att äta och umgås. I anslutning till allrummen finns inglasade balkonger. Här finns också flera temarum, som Skogskällan, ett stimulansrum för avslappning där vi ordnar till exempel fotvård eller taktil massage. Ekens Hjärta en samlingsplats för hela huset men med olika aktiviteter som är öppet varje dag. Vi har också finrummet som är inrett med äldre möbler och föremål för att väcka minnen till liv.

På både baksidan och framsida finns gårdar med fina utemiljöer för promenader och där vi ofta fikar och grillar under varmare årstider.

Aktiviteter

Vi arbetar för att kunna möta individerna där de befinner sig. Vi månar om att det ska finnas aktiviteter för alla oavsett ork och hälsa. Vi har bland annat Silviasyster med specialutbildning inom demens som utformar aktiviteter som passar för personer med demenssjukdom. Vi erbjuder aktiviteter både i grupp och enskilt tillsammans med medarbetare. Många av våra aktiviteter kretsar kring sång och musik. Vi har även musikgrupper som kommer och uppträder. Var femte vecka anordnas pubafton med levande musikunderhållning. 

I den härliga trädgårdsanläggningen på en av gårdarna finns upphöjda planteringslådor som är lätta att komma åt. Vi prioriterar utevistelse året runt och varje dag erbjuds promenader.

Vi gör veckoprogram med gruppaktiviteter inför varje termin som finns uppsatta på respektive avdelning. Du har stora möjligheter att påverka vilka aktiviteter boendet ska ha, bl.a. genom vårt boenderåd. Enskilda aktiviteter planerar du tillsammans med din kontaktman. Varje vecka har alla en timme egentid med sin kontaktman för att göra något man själv tycker om. Dessa timmar kan även sparas för att göra en längre utflykt som ett biobesök eller åka till simhallen.

Husets aktivitetslokal Ekens hjärta håller öppet varje vardag. Där kan man lyssna på musik, sy, spela spel eller annat. En gång i veckan ordnar vi Café Hjärtat med bakelse och musikunderhållning. Varje onsdag har vi fin-fika med bakelse och musikunderhållning.

Mat & dryck

Måltiderna är en viktig stund på dagen för oss och vi försöker alltid göra det till en trevlig stund. Vi arbetar enligt Livsmedelsverkets måltidsmodell. På Ekbacken finns ett centralkök som lagar alla måltider, men som sedan tillreds och kompletteras på avdelningarnas egna kök. Det finns alltid två alternativ till lunch och middag. Skulle dessa inte passa går det att ordna annat. Personalen sitter med vid matbordet för att skapa en lugn miljö och bidra till ett socialt möte.

Efter lunch serveras kaffe eller te med kaffebröd. På helgerna dukar vi extra fint med vita dukar för att fira helgen. På lördagarna bakar respektive avdelning någonting extra gott, som vi sedan bjuder på klockan 14. Anhöriga är välkomna att vara med och fika. Årets högtider firas traditionsenligt med den mat och traditioner som hör till.

Vi har tillgång till kommunens dietist som utbildar personalen inom kostfrågor.

Vård & omsorg

Den hjälp du får hos oss utgår alltid från ett rehabiliterande förhållningssätt, det vill säga att du gör det du kan själv och vi stöttar dig med resten. En omvårdnadsansvarig sjuksköterska ansvarar för din sjukvård och du har även tillgång till arbetsterapeut och fysioterapeut på plats på boendet. Det finns en läkare kopplad till Ekbacken som du har möjlighet att lista dig hos.

Din kontaktman har till uppgift att planera, organisera och utföra omsorgsarbetet tillsammans med dig. Arbetet utförs utifrån dina behov i syfte att du alltid ska få en personlig, trygg och säker hjälp.

Vi har en Silviasyster med specialkompetens inom demenssjukdom, som har regelbundna reflektionsmöten med omvårdnadspersonalen där de diskuterar hur man kan hantera eventuella problematiska situationer som kan komma med en demenssjukdom.

Vi har ett ständigt pågående värdegrundsarbete med utgångspunkt från Socialstyrelsens sju värdeord: självbestämmande, trygghet, meningsfullhet och sammanhang, respekt för privatliv och personlig integritet, individanpassning och delaktighet, bemötande samt insatser av god kvalitet. Varje dag har vi ett av dessa begrepp som vi fokuserar extra på och kopplar till vårt arbete. Personalen skriver ner i sina reflektionsböcker hur de under dagen arbetat med dagens värdebegrepp, som sedan tas upp för diskussion vid arbetsplatsträffar och reflektionsträffar.

Kontakta oss