Om du beviljas plats på särskilt boende (vård- och omsorgsboende) kan du välja var du vill bo. Du får en valblankett av handläggaren och kan göra som högst tre val om var du vill bo. Ta gärna kontakt med oss om du har frågor eller söker mer information, eller kanske vill komma och titta på boendet.

Så går du tillväga

För att kunna flytta in på Södra Järnvägsgatan måste du ha ett biståndsbeslut om särskilt boende. Detta ansöker du om hos din biståndshandläggare på kommunen.

1

Ansökan om biståndsbeslut

För att göra en ansökan om plats på ett särskilt boende kontaktar du din biståndshandläggare på kommunen

2

Beslut

När du fått ditt beslut från kommunen, väljer du bostad. Kontakta gärna oss för att höra hur vi kan hjälpa dig.

3

Välj boende

Lämna ditt besked till din biståndshandläggare när du har valt ditt boende.

4

Inflyttning

Om du har valt ett av våra boenden tar vi kontakt med dig för att planera din inflyttning tillsammans med dig.

Intresseanmälan Humana S. Järnvägsgatan

Hur fick du information om Humana S. Järnvägsgatan?