1. Du är här: Vellinge – Humana Eskilsgården
En äldre dam sitter och ser ut över ängen
Tillbaka till våra äldreboenden

Humana Eskilsgården i Vellinge

Eskilsgården ligger i ett mysigt bostadskvarter omgivet av hyreshus och villor, där närmsta grannen är Norrevångens förskola. Vi har nära till ett koloniområde dit vi brukar gå och njuta av den fina grönskan. I närheten finns även en promenadstig som vi använder flitigt.

Boendet

Eskilsgården består av ett enplanshus med 38 enrumslägenheter på mellan 42-44 kvm. Tolv av lägenheterna är avsedda för personer med demenssjukdom. Alla lägenheter är utrustade med trinettkök, badrum med toalett och dusch, vårdsäng, telefon- och tv-uttag, samt egen uteplats. I varje hus finns gemensamhetsutrymmen med kök och allrum med TV. Vid entrén finns en stor samlingssal för gemensamma aktiviteter. Vi har även två atriumgårdar där vi spenderar så mycket tid vi kan under sommarhalvåret. Bland annat anordnar vi olika aktiviteter och festligheter där som utegymnastik och midsommarfirande. I stora krukor odlar vi bland annat potatis och jordgubbar inför midsommarfirandet.

Våra värdeord är: glädje, engagemang och ansvar och det är dessa ord som genomsyrar hela vår verksamhet här på Eskilsgården. Vi har flera forum där vi diskuterar och arbetar utifrån att vara så nära våra boende som det bara är möjligt genom att lyssna och ta till oss det som efterfrågas. Vi strävar efter att alla har rätt till ett bra och aktivt liv i den mån man orkar även när man flyttar till ett vård och- omsorgsboende.

Aktiviteter

Eskilsgården har ett rikt aktivitetsutbud anpassat efter våra boendes individuella önskemål, intressen och behov. Både enskilda och gemensamma aktiviteter erbjuds. Aktiviteter är en viktig del i god livskvalité och det är därför vi har en aktivitetsansvarig på alla våra boenden. Vi utgår ifrån aktivitetsanalyser och boenderådet. Det är även viktigt att ta in aktiviteter och upplevelser som våra boende inte längre kan delta i ute i samhället som till exempel teater, dans, underhållning, bio och sportevenemang.

Anhöriga är alltid välkomna till Eskilsgården. Regelbundet anordnas anhörigträffar, fester och anhörigråd. Vi erbjuder anhörigstöd.

Mat & dryck

På Eskilsgården arbetar vi för att skapa en god måltidsupplevelse för våra boende. Därför följer vi FAMM-modellen (The Five Aspect of Meal Model) vilket innebär att vi tänker på de fem olika aspekterna rummet, mötet, maten, styrsystemet och atmosfären för att skapa en trevlig stund under måltiderna.

Varje hus på Eskilsgården har en egen matsal där vi dukar upp inför alla måltider, men du bestämmer själv om du vill äta i den gemensamma matsalen eller i din lägenhet. Personalen sitter alltid med under måltiderna för att hjälpa de som behöver stöd.

Vård & omsorg

Vi ser till det fysiska, psykiska och inte minst de sociala behoven. Vi arbetar utifrån ett salutogent förhållningssätt, vilket innebär att vi utgår från det friska.

Fyra av våra medarbetare har en vidareutbildning inom områdena demensvård, palliativ vård och äldres hälsa. Vi har även personal som är utbildade BPSD-administratörer som jobbar på våra demensavdelningar. Att jobba efter BPSD-registret innebär att man försöker öka livskvaliteten för personer som drabbats av demens och de symtom som kan uppstå.

Varje enskild boende tilldelas en kontaktperson som ansvarar för att den individuella omsorgsplanen följs av all personal.

Kontakta oss