Hem 08-599 299 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Hitta ett äldreboende nära dig

För att möta framtidens krav och förväntningar måste vi vara med och skapa tekniska plattformar som underlättar administration och automatiserar processer som idag tar tid från verksamheten.

Vi förbereder våra äldreboenden med kraftfulla digitala nät för att säkerställa uppkoppling för alla som bor i huset samt för att säkerställa system och tjänster. Vi har wi-fi med möjlighet till gäst-inlogg för besökare och mobiltäckning överallt inne i byggnaden.

Våra byggnader är utrustade med komfortkyla, en slags framtidssäkring redan idag av de faktiska klimatförändringar som sker. Det innebär att våra äldreboenden klarar av att hålla en temperatur som är klart under den temperatur som är utomhus, i hela byggnaden. På så sätt lyckas vi hålla våra äldreboenden svala även under varma sommartider.

Anhörigportal

Som anhörig får du tillgång till en anhörigportal där du får löpande information om vad som händer i verksamheten. I portalen publicerar vi alla stora evenemang och aktiviteter som genomförs i och utanför boendet. Du kan även ta del av vilken mat som står på menyn under veckan.

E-hälsa

Med hjälp av ny teknik inom larmsystem och e-hälsa kan vi erbjuda de boende nya tekniska hjälpmedel. Med rötter inom personlig assistans ser vi på Humana det som självklart att så långt det är möjligt uppmuntra våra kunder till ett självständigt liv. Med teknik så som GPS, kameror, fallsensorer och hotell-lås har vi möjlighet att erbjuda både trygghet och frihet för de boende.

Digitala system

För att kvalitetssäkra vår läkemedelshantering arbetar vi med e-signering. Vårt kvalitetsledningssystem finns tillgängligt digitalt och personalen kan därmed enkelt nå det i verksamheten. Personalen har ett eget så kallat smartcard för säker inloggning. Det innebär att personalen inte är bunden till ett kontor när de ska dokumentera utan har tillgång till Humanas verksamhetsrelaterade stödsystem på alla platser i huset.

Digitala skärmar

Med hjälp av digitala skärmar kan vi på ett överskådligt sätt publicera aktiviteter, menyer och bilder från verksamheten. Fördelen med digitala skärmar är att man snabbt kan gå ut med viktig information och att all information uppdateras samtidigt. Det ger anhöriga, boende och personal en insyn i det som görs och planeras i verksamheten. Det skapar ökad delaktighet och trygghet.

Vi bemöter framtidens utmaningar idag

Under 2013 genomförde vi en undersökning där 130 kommuner svarade på frågor kring äldreomsorg och teknik, vilket gav intressanta svar. Svaren visar att väldigt många kommuner har identifierat resursförsörjning och byggande av nya äldreboenden som de största utmaningarna inom kommunens verksamhet. Humana bygger idag äldreboenden i nära samarbete med flera kommuner. Genom samarbete och ny teknik vill vi möta framtidens utmaningar redan idag. 

Se filmen om vår belysningslösning

Denna film visar hur Humanas belysningslösning fungerar på våra egen regi boenden. Belysningslösningen som stödjer dygnsrytmen för personer med kognitiv svikt och demens, hjälper också till så att de kan orientera sig. Ett exempel är att ljuset ökar på morgonen vid måltider i matsal och minskar samtidigt i korridoren. Det underlättar för de äldre att hitta till matsalen genom att följa ljuset. Vid sänggåendet är det tvärtom.

Belysning på Humanas äldreboenden