Humana och Odalen bygger nytt äldreboende i Kungsängen

Humana kommer att genomföra en femte satsning på äldreboende i egen regi, denna gång i Kungsängen norr om Stockholm. Byggnationen genomförs tillsammans med samarbetspartnern Odalen Fastigheter.

Äldreboendet kommer att bestå av 72 lägenheter fördelade på fyra våningsplan samt ett femte våningsplan med en takterrass. Huset kommer att byggas i en vinkel som skapar en skyddad innergård i väster med goda solmöjligheter. Inflyttning är planerad till sommaren 2019.

Humana använder tekniska lösningar i sina nya boenden för att skapa mervärden för de boende; IT för att kommunicera med anhöriga, tekniska innovationer för att minska fallskador och belysningslösningar för att stödja dygnsrytmen är några exempel.

- Till Humanas boenden ska man kunna känna att man flyttar hem. Materialval, utformning av lokalerna samt färg- och ljussättning är viktiga delar för såväl trivsel som hemkänsla. Vi ser fram emot att i samarbete med kommunen, stadens föreningsliv och medborgare skapa en verksamhet som förverkligar Humanas vision "Alla har rätt till ett bra liv", säger Eva-Lotta Sandberg, Affärsområdeschef Humana Äldreomsorg.

Det är det tredje äldreboendet där Humana tillsammans med Odalen Fastigheter satsar på framtidens äldreomsorg. "Att bygga nya äldreboenden innebär stora investeringar men det ligger helt i linje med Humanas plan att återinvestera i nyskapande verksamheter" enligt Eva-Lotta Sandberg.

- Det känns roligt att få fortsätta vårt fina samarbete med Humana och bygga ett nytt innovativt äldreboende återigen, säger Alex Mabäcker Johansson, VD på Odalen Fastigheter.

För mer information kontakta:

Angelika Strandberg, marknadschef Humana Äldreomsorg
E-post: angelika.strandberg@humana.se, Tel: 073-981 99 50

Eva-Lotta Sandberg, affärsområdeschef Humana Äldreomsorg
E-post: eva-lotta.sandberg@humana.se, Tel: 070-733 88 55

Odalen Fastigheter AB
Alex Mabäcker Johansson, VD
E-post: alex@odalenfastigheter.se, Tel: 070-888 18 17